דבר ממלאת מקום מנהל המינהל הפדגוגי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
70 לישראל בלי מסגרת.jpg

מנהלי מחוזות, מפקחים, מנהלים, גננות, צוותי חינוך,

כמדי שנה בשנה, מנהלי מוסדות החינוך, צוותיהם, הגננות וכל העוסקים במלאכת החינוך שוקדים על שני מהלכים מקבילים: התבוננות אחורה אל השנה החולפת, בחינת המהלכים שקודמו, מידת האפקטיביות של תוכנית העבודה שנרקמה ודגשיה, הפקת לקחים ועוד. בד בבד מתחיל מהלך של תכנון השנה הקרבה: מיפוי הקיים, ניתוח נתוני העבר, בחינת הצרכים, קביעת סדרי עדיפויות ולאורם ניסוח מטרות ויעדים. מכאן מופנים המשאבים לבניית תוכנית עבודה, בהלימה למאפייני המוסד החינוכי, צרכיו, ייחודו, תפיסותיו, ערכיו ועוד.

אל מול התוכנית הרב-שנתית - הרצף, הקשר ומידת הקוהרנטיות שבין התוכנית האסטרטגית של משרד החינוך לבין התוכנית המוסדית מבקשים להבטיח שהמערכת מכוונת את משאביה, תשומותיה ואת שימת הלב הפדגוגית שלה לכיוון משותף, שיש בתוכו כר נרחב לגוונים, שונות וייחודיות.

מארז המתנ"ה החדש לשנת הלימודים תשע"ט מבטא בתוכנו ובמבנהו רבדים וממדים רבים של מערכת החינוך ומוסדות החינוך וכולל את המידע הנדרש לבניית תוכנית העבודה. מטרתו לסייע בהיערכות לקראת השנה הקרבה באמצעות שיקוף תמונה שלמה של המטרות, היעדים, המשאבים, התוכניות, הכלים ועוד.

התגובות בשטח כלפי המתנ"ה של שנת הלימודים תשע"ח הצביעו על שביעות רצון גבוהה של המשתמשים, הן מתוכנהּ והן ממבנה והחידושים שהיא הציגה. לפיכך שמרה המתנ"ה לשנת תשע"ט על הרצף המבני, למעט חידוש מרכזי ומהותי - במתנ"ה לשנת תשע"ט נבחרו 15 יעדים בלבד ללא מיקוד וחובה ביעדים ספציפיים.

אני מודה לכל השותפים לכתיבת המתנ"ה, פרי עבודה משותפת של מִנהלי המטה על יחידותיו השונות; לכל אנשי השדה שהיו שותפים להפקת הלקחים; לחנה קדרון, מנהלת תחום תכנון מדיניות באגף התכנון והאסטרטגיה ולענת צורני כהן, מדריכה ארצית במִנהל הפדגוגי על הובלת המהלך כולו ברגישות ובשום שכל.

ברכת הצלחה לתלמידים ולכל העושים במלאכה.

מירי נבון

ממלאת מקום, מנהל המינהל הפדגוגי