הסיפור השלם

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

 • התכנית "הסיפור השלם – משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו" נועדה להעצמה של מורשת יהדות המזרח וספרד. היא מעדכנת, משלימה ומוסיפה לתכניות הלימודים את הפרקים החסרים בסיפור הכולל שלנו כעם אחד.
 • התכנית נבנתה על-ידי צוות המשרד בהתבסס על המלצות ועדת ביטון, והיא מיועדת לכלל הלומדים במערכת מגיל הגן והלאה. היא מלווה באתר הסיפור השלם, המציג את התכנית לצד חומרי הוראה-למידה מגוונים.
 • הנחיות ליישום הנושא במוסד החינוכי
 • על כל מוסדות החינוך לשלב בתכנית המוסדית פעולות מגוונות להעמקת ההיכרות עם העושר התרבותי, החברתי וההיסטורי של קהילות יהדות-ספרד ומזרח.בהתאם להנחיות הבאות:
  • במסגרת תכ"ל הפורמלית: יש לשלב את הנושא בתכניות הלימודים הפורמליות במסגרת שעות הליבה, כחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה-הערכה.
  • במסגרת תכ"ל הלא פורמלית: יש לשלב את הנושא בתכניות הלימודים הלא פורמליות במסגרת התכנית הכיתתית והחוץ-כיתתית, בשיעורי בחירה ובסיורים, בבית-הספר ובתנועות הנוער, במפגשים ממשיים ובסביבה הווירטואלית.
  • במסגרת ימי לוח: יש לייחד לנושא ימי לוח קבועים, בהתאם ללוח הגאנט הארצי, כמו: "שבוע העליות" ו"יום היציאה והגירוש" וכן במיזמים אחרים, כגון: "תכנית אור ממזרח", "שיר של יום", "קרב" ו"שלום שבת".
  • במסגרת המרחב המוסדי: יש לוודא שבמרחבים הבית-ספריים ובסביבות הלימודיות, כמו: בספרייה, במסדרונות, במרכזי למידה, הנושא יבוא לידי ביטוי בציטטות, בתמונות, במיצגים, בדמויות, באירועים.
  • במסגרת הפיתוח המקצועי: יש להקצות לנושא מפגשים ייחודיים במסגרת הפיתוח המקצועי בקרב הצוות כקבוצה ולוודא שהנושא ישולב במסגרת ההכשרה וההשתלמות בתחום המקצועי.
  • במסגרת הליווי וההדרכה: יש לשלב את הנושא במסגרת ההדרכה וליווי הצוותים.
 • קיים מתווה ליישום התכנית בחינוך המיוחד ברצף חטיבות הגיל. המתווה מופיע באתר אגף א חינוך מיוחד - פדגוגיה - חינוך ערכי