הפיכת תהליך ההערכה למשמעותי, שלב ג: מסקנות אופרטיביות להמשך