הפיכת תהליך ההערכה למשמעותי, שלב ב': למידה ארגונית