חטיבת-ביניים: הקדמה לפרק התקצוב הדיפרנציאלי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרק המשאבים המשקף את התפיסה הפדגוגית, שאנו מובילים בשנים האחרונות מעניק מרחבי אוטונומיה בניהול התקציב הבית ספרי. גמישות פדגוגית זו ברוח המאה ה-21 מאפשרת התאמה לצורכי הלומד מעצימה את הלמידה ואת ההוראה והופכת אותן לרלוונטיות יותר בעולם מורכב ומשתנה. לשם כך ערכנו שינויים הנוגעים לתקן השעות הבסיסי, לגמישות הפדגוגית והאוטונומיה הניהולית, וזו השנה הרביעית שבה אנו מאפשרים:

 • הגדלת הגמישות - הסטת שעות מחלק ממקצועות הליבה ולשיעורי חינוך  ולאוטונומיה בית ספרית.
 • גמישות בדרכי עבודה - קביעת תוצאות רצויות בתכניות העבודה ופעולות מומלצות, ולא משימות מחייבות למימוש היעדים.
 • הגדלת משאבים – במהלך 5 השנים האחרונות, הגדלנו בהדרגה את בסיס התקן בחט"ב ב – 2 ש"ש לכתה.
 • הגדלת משאבים דיפרנציאליים - הקצאת סל טיפוח בית-ספרי.
 • אוטונומיה בהקצאת כלים –
  • אוטונומיה רחבה כפונקציה של איכות הניהול הבית-ספרית לניהול סל הטיפוח והתקציב הדיפרנציאלי.
  • הגדלת הגמישות בניצול סל שיפור הישגים ואיגומו של הסל לסל אחד מרכזי.   
 • בחירה בית ספרית - מתן אפשרות לבתי-הספר להחליט על תכנית המדף שבה הם רוצים להשתתף כפונקציה של תקציביהם.
 • גמישות פדגוגית - בפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה.
 • גמישות בהערכה בית ספרית - כשני שלישים מתהליכי הבדיקה של העמידה ביעדים – להערכה עצמית בית-ספרית.

בנוסף, זו השנה השלישית שבה אנו מרחיבים את האוטונומיה הניהולית, המוענקת למנהלים ומאפשרת ניצול גמיש בחלוקת שעות ההוראה בין השנים, לפי צורכי בית-הספר.

עקרונות לניצול השעות במסגרת האוטונומיה הבית-ספרית, בשעות התקן, בשעות הסלים ובסל הטיפוח

 • מנהל בית-הספר יבנה תכנית תלת שנתית שתהיה מחייבת לאורך שלוש השנים לכל אחת משכבות הגיל על פי העקרונות המובאים להלן: ניצול השעות במודל הגמישות בתקן יקבל את אישור הוועדה המלווה בראשות המפקח הכולל.
 • לבתי הספר ניתנת האוטונומיה בחלוקת השעות ובלבד שיתקיימו בהם התנאים הבאים:
 1. על בית-הספר להקדיש את השעות ליישום כל שעות האורך המחייבות לאותה שנה
 2. על בית-הספר להגדיר את חלוקת השעות, ביתר המקצועות ובלבד ששעות הלימוד לתלמיד, לא יפחתו מ36 - שעות אורך שבועיות בכל אחת משכבות הגיל, או 108 שעות לימוד לשלוש שנים(, כמתבקש בחוזר מנכ"ל ימי הלימודים ושעות הפעילות (תשע"ד/12((א
 3. ההחלטה על אופן הקצאת השעות תיעשה על בסיס מיפוי הנתונים והפעלת שיקול דעת מקצועי של מנהלי בתי-הספר והצוות המקצועי. בהקצאת השעות למקצועות השונים חשוב להבטיח עמידה בהישגים המצופים.
 • בתי ספר במיקוד ובמיקוד מיוחד  (הישגים ואקלים)-  מחוייבים :
  • לקחת את סל ההדרכה המלא ,בנושאים בהם הם תת משיגים . כנ"ל פיתוח מקצועי בתחום הנדרש.
  • ללמד את תחומי הדעת לאורך שלוש השנים 
  • להפעיל את תכניות המשרד הרלוונטיות לקידום הישגי הלומדים.(לימודים , חברתיים ורגשיים)
 • ניצול השעות האוטונומי בסל הטיפוח יוצג בטבלה האלקטרונית ויקבל את אישור המפקח הכולל ומפקח אגף שח"ר
 • בתי-ספר בתכנית "מרום" יפעלו על-פי הנחיות תכנית "מרום".

אנו מקווים שארגז הכלים הניהולי המתחדש, עם סמכויות ניהוליות רחבות יותר, יאפשר יישום למידה משמעותית יותר ואיכות פדגוגית גבוהה יותר לכולם.

מאחלת לכם הצלחה רבה!

דסי בארי