חטיבת-ביניים: הקצאת שעות בחטיבת הביניים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אופן הקצאת שעות בחטיבת הביניים מתנהל כלהלן:

א. הקצאת תקן שעות בסיסי + שעות תמריץ בהתאם להרכב הכיתה:

מספר התלמידים בכיתה תקן בסיסי+ שעות תמריץ מודל ישן (טרום יישום) תקן בסיסי+ שעות תמריץ מודל חדש תשע"ח
40 38.03 38.03
39 36.89 36.89
38 35.76 35.76
37 34.63 34.63
36 33.49 33.57
35 32.69 33.08
34 32.5 32.97
33 32.31 32.86
32 32.12 32.74
31 31.93 32.63
30 31.74 32.52
29 31.55 32.41
28 31.36 32.30
27 31.17 32.18
26 30.98 32.07
25 30.79 31.96
24 30.6 31.85
23 30.41 31.74
22 30.22 31.62
21 30.03 31.51
20 29.84 31.40

ב. הקצאת שעות טיפוח מעבר לתקן הבסיסי ולשעות התמריץ על בסיס מדד הטיפוח של בית הספר, בהתאם לפרופיל החברתי-כלכלי של בית הספר. מדד הטיפוח מחושב על בסיס הפרמטרים הבאים:

§        השכלת ההורה המשכיל ביותר (40%)

§        רמת ההכנסה לנפש במשפחה (20%)

§        פריפריאליות בית הספר (20%)

§        שילוב של הגירה וארץ מצוקה (20%)

ג. הקצאת שעות הוראה ייעודיות לבית הספר בהתאם לצרכים החינוכיים. להלן סלי שעות מרכזיים שמוקצים לבתי ספר:

1.         שיפור הישגים לימודיים (סל שמאוגם בהדרגה לסל הטיפוח)

2. שעות הכלה - שעות המיועדות לתלמידים שנדרשת עבורם תמיכה בתחומים לימודיים, רגשיים וחברתיים

3.         אזרחות- 2 שעות שבועיות לכיתה נורמטיבית בשכבה ט'

4.         שעות ייעודיות לחינוך הממלכתי דתי (סל שחלקו מאוגם בהדרגה לסל הטיפוח)

5.         חינוך אישי (סל השעות מאוגם בהדרגה לשעות הטיפוח) בתי הספר שבתוכנית יקדישו  2 ש"ש לחאלום מתוך הסל האוטונומי, ויוכלו להמשיך ולקבל גמול חינוך עבור החינוכאים.

6.         תושבים חוזרים

7.         ערבית וצרפתית כשפה שנייה – תוספת שעה לכיתה

8.         תגבור מנהל/ת מחוז