חטיבת-ביניים: התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מכוונת לטפח בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning), ומקדמת תהליך שללמידה משמעותית שכולל שלושה מרכיבים: שירות משמעותי בקהילה, תהליכים מובנים של התנסות, שיח ערכי רפלקטיבי ולימוד עיוני. התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב), שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

החל משנת הלימודים תשע"ז מוצעת גם תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבת הביניים (כיתות ז'-ט').

מטרות התכנית

מטרת-על

לטפח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

מטרות

1.      לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.

2.      לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית, על מנת לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.

3.      לעודד את התלמידים לראות במעורבות החברתית ערך אישי וחברתי.