חטיבת-ביניים: מרחבי גמישות חטיבות ביניים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גמישות בארגון הלמידה

ארגון מערכת השעות

בתוך מערכת השעות ניתן לשנות 15% מהשעות על מנת להתאים את המערכת לצרכי ולמטרות בית הספר.

בנוסף, כל מנהל/ת יכול/ה להגדיל את גמישות השעות על ידי הוספת שעות מתוכניות תוספתיות ומגמישות בארגון הכיתות ובקבוצות הלימוד.

פריסת שעות מקצוע

ניתן לפרוס כל מקצוע לאורך השנה (סמסטרים) ולאורך השנים, בהתאם לצורכי בית הספר ומאפייניו. גמישות זו מאפשרת העמקה והפחתת מספר המקצועות הנלמדים במקביל מדי שנה. יש ללמד מקצועות שהוגדרו מראש בטבלת השעות (הצבועים באפור) מדי שנה.

אורך השיעור וההפסקות:

  • ניתן לקבוע את אורך השיעורים וההפסקות, להתאים אותם לגיל ולמאפייני הלומדים למימוש התפיסה הפדגוגית ולטובת אפקטיביות הלמידה, תוך שמירה על כללי העסקת המורים, מתן הפסקות כנדרש ושמירת אורך יום הלימודים כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל.
  • מומלץ שלא לשבץ שעת לימוד אחת לשבוע, אלא להצמיד לפחות שעתיים כדי לאפשר הליך למידה משמעותי.
  •   שעות חינוך יש ללמד שעתיים מידי שנה

איגום תחומי לימוד

ניתן לשלב כמה תחומי דעת ללמידה אינטגרטיבית, תוך עמידה בתוכנית הלימודים. גמישות זו מאפשרת העמקת החשיבה, הבנת נושא על היבטיו השונים ומורכבותו, מיקוד בהיבטים רלוונטיים לחיי התלמידים, עבודה על מיומנויות למידה מגוונות וכדומה.

ארגון קבוצות הלומדים

ניתן להרכיב מסגרות למידה מגוונות: רב-גיליות, הטרוגניות, הומוגניות, מסביב לתחום דעת משתף, לעניין משותף וכדומה, המאפשרות חיזוק מיומנויות חברתיות, עידוד אכפתיות ומענה מדויק יותר לצורכי התלמידים ולתחומי העניין שלהם.


גמישות בתהליכי הוראה-למידה-הערכה

תכניות הלימודים

בחלק ממקצועות החובה ניתן לבחור נושאים מתוך סל תכנים נתון מתוכנית הלימודים. לצד זאת, קיימים מסלולים המאפשרים לבית הספר להציע תוכנית לימודים ייחודית.

תכניות חינוכיות

ניתן לבחור תוכניות חינוכיות מתוך מאגר התוכניות בהתאמה לצורכי בית הספר ולייחודיותו.

ספרי לימוד

ניתן להשתמש בכל ספר לימוד בהתאם לקצב ההתקדמות של הכיתה והתלמידים, תוך גמישות בין שכבות הגיל ומאפייני הלומדים ובלבד שספר הלימוד מאושר על ידי משרד החינוך. ניתן ללמד ללא ספר לימוד מלווה, באמצעות אסופה שנכתבה על ידי צוות ההוראה, או באמצעות המרחב הדיגיטלי.

הוראה-למידה-הערכה

מוסדות החינוך מוזמנים להעמיק בפיתוח שיטות הוראה- למידה והערכה חדשות ומגוונות המותאמות לייחודיות ולתפיסות הפדגוגיות הבית ספריות ולצורכי התלמידים ומאפייניהם.

מרחבי למידה

מוסדות החינוך מוזמנים להוסיף ולפתח מרחבי למידה פורצי מקום וזמן, המזמנים למידה התנסותית, חווייתית ורלוונטית.


גמישות בפיתוח צוות ההוראה :

פיתוח מקצועי

למנהל בית הספר הסמכות לבנות את תכנית הפיתוח המקצועי של בית ספרו על פי צרכי בית הספר. המנהל ילווה את בניית תכנית הפיתוח המקצועי של בעלי התפקידים בבית הספר (סגנים, רכזי מקצועות, יועצות וכו) ושל מורי תחום הדעת ובהיבטים גנריים ודיסציפלינריים נוספים. ככלל יש לשים דגש על פיתוח מקצועי של מורי תחום הדעת ככלי ראשון להעמקת הלמידה.

דרג ניהול הביניים

ישנה חשיבות גדולה לבניית שדרת ניהול פנים בית ספרית, בהובלתם של מורים מנוסים ובעלי יכולת הובלת תהליכים מערכתיים ומורים בעלי יכולת העמקת הלמידה, על מנת שיטמיעו וילכדו את מורי תחום הדעת סביב תכניות הלימודים ומיומנויות הלמידה

טבלאות השעות על פי המגזרים – חט"ב תש"פ

בטבלאות השעות שלהלן תמצאו את מינימום השעות שיש לתת לכל מקצוע בפריסה שנתית, אך גם בפריסה רב-שנתית, כך שלכל בית-ספר יתאפשר לבנות את מערכת השעות המותאמת לתפיסת עולמו, למטרות שהציב לעצמו ולמאפיינים הייחודיים של תלמידיו.

פריסת המקצועות לאורך השנים:

המערכת בצורתה הנוכחית מאפשרת למנהל לבחור באיזו שנה ובאיזה היקף ללמד חלק מהמקצועות (לצד מקצועות שיש ללמדם מדי שנה).

תחומי הדעת הצבועים באפור - יש ללמד בכל אחת מהשנים.

תחומי הדעת הצבועים בירוק - מספר השעות מציין את סך כל השעות שיש ללמד במהלך שנים אלו. ניתן ללמדן בתכנון רב-שנתי. כלומר, ללמד מספר מקצועות מצומצם בכל שנה, או בארגון זמן אחר (סמסטריאלי, דו שנתי וכדומה).