חטיבת-ביניים: עקרונות לניצול השעות במסגרת האוטונומיה הבית ספרית, בשעות התקן, בשעות הסלים ובסל הטיפוח

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עקרונות לניצול השעות במסגרת האוטונומיה הבית ספרית, בשעות התקן, בשעות הסלים ובסל הטיפוח

1. לבתי הספר האוטונומיה להחליט איך לקדם את היעדים שנקבעו

2. על בית הספר להקדיש את השעות בראש ובראשונה ליישום כל שעות האורך ללמידה של כל מקצועות הלימוד ושל שעות החינוך המומלצות בטבלת השעות בחט"ב ( לכל הפחות 36 שעות אורך שבועיות בכל אחת משכבות הגיל, או 108 שעות לימוד לשלוש שנים) כמתבקש בחוזר מנכ"ל ימי הלימודים ושעות הפעילות )תשע"ד/12)(א). רק לאחר יישום מלא של שעות האורך בתחומי הדעת ניתן להקדיש שעות לתכניות או לשעות רוחב.

3. כל שעות התקן הבית ספריות יוקדשו להוראה בפועל מול תלמידים. יש לנצל את מירב השעות לשעות אורך, ורק לאחר יישום מלא של שעות האורך המומלצות בטבלאות מתנ"ה ניתן להקדיש שעות כשעות רוחב, ובכל מקרה יוקדשו כל השעות להוראה בפועל בכיתה או בקבוצת התלמידים.

4. בית ספר שהישגי המיצ"ב שלו בתחום הדעת נמוכים ("אדום"), יפעיל את תכניות המשרד בתחום הדעת (מיצוי ומצוינות או עמ"ט במתמטיקה, שלהב"ת בשפה עברית וערבית, חלוקת הכיתות בהתאם להנחיית המדעים, מרח"ב או חאלו"ם באקלים. מל"א או תל"מ בנשירה והתמדה. וכדו').

5. ההחלטה על אופן הקצאת השעות תיעשה על בסיס מיפוי הנתונים והפעלת שיקול דעת מקצועי של מנהלי בתי הספר והצוות המקצועי.  בהקצאת השעות למקצועות השונים חשוב להבטיח עמידה בהישגים המצופים.

6. יש להקפיד על שמירה על זכויות פרופסיונאליות של עובדי ההוראה בבית הספר.

7. ניצול השעות האוטונומי בסל הטיפוח יוצג בטבלה האלקטרונית ויקבל את אישור המפקח הכולל ומפקח אגף שח"ר. ניצול השעות במודל הגמישות בתקן יקבל את אישור הוועדה המלווה או המפקח הכולל.

בתי ספר בתכנית "מרום" יפעלו על פי הנחיות תכנית "מרום".