חטיבת-ביניים: שעות בחט"ב בחינוך הממלכתי-דתי-יהודי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
אשכול מקצוע כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט'
אשכול שפות וספרות שפה עברית 3 3 3
ספרות לפחות 6 שעות על פני 3 שנים
אנגלית 4 4 4
שפה זרה שנייה ערבית או צרפתית 1+2* 1+2* 1+2*
אשכול מתמטיקה ומדעים מתמטיקה 5 5 5
מדעים 4 5 5
אשכולות מורשת רוח וחברה תנ"ך 3 3 3
תושב"ע 2** 2** 2**
היסטוריה לפחות 6 שעות  על פני 3 שנים
אזרחות 2
גיאוגרפיה אדם וסביבה לפחות 6 שעות  על פני 3 שנים
ליבת החינוך חינוך-חינוך חברתי וכישורי חיים (התפתחות אישית ומעורבות חברתית) 2 2 2
חינוך גופני 2 2 2
אוטונומיה בית ספרית בתחום האומנויות תוספת שעות לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה בתחום האמנויות 3-2 שעות שבועיות על פני שלוש שנים למקצוע בחירה מומלץ מתחום האמנויות

* תוספת שעות מסלים המוקצים על ידי המטה. (לצורך קבלת תוספת שעה בשפה העברית יש להגיש בקשה.)

** תוספת 2 שעות שבועיות לכיתה לצורך הוראת תושב"ע על מנת לאפשר תגבור מקצועות הקודש לצד מתן מלוא שעות הליבה.