חטיבת-ביניים: שעות בחט"ב בחינוך הממלכתי-יהודי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

טבלת שעות הלימוד המומלצות בחט"ב בחינוך הממלכתי לכיתה בשלוש שנים

אשכול מקצוע סך כל השעות בשלוש שנים
אשכול שפות וספרות שפה עברית* 9
ספרות 6
אנגלית* 12
שפה זרה שנייה ערבית או צרפתית 6 + 3*
אשכול מתמטיקה ומדעים מתמטיקה* 15
מדעים 14
אשכולות מורשת רוח וחברה תנ"ך 6
תרבות יהודית ישראלית 5*
היסטוריה 6
אזרחות 2 (מומלץ בכיתה ט')
גיאוגרפיה אדם וסביבה 6
ליבת החינוך חינוך-חינוך חברתי וכישורי חיים (התפתחות אישית ומעורבות חברתית) 6

2 ש"ש מידי שנה

חינוך גופני 6
אוטונומיה בית ספרית מתחום האומנויות תוספת שעות לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה בתחום האמנויות כל שאר השעות יחולקו באוטונומיה בית ספרית

אחרי השלמת מינימום 108 שעות אורך לשלוש שנים

עקרונות הגמישות: בתי ספר שיאושרו לכניסה לגמישות תלת שנתית יפעלו על פי העקרונות הבאים:

1.     לבית הספר האוטונומיה לבחור איך לחלק את הלמידה במשך שלוש השנים, ובלבד שיילמדו כל השעות המתחייבות בכל אחד מתחומי הדעת במשך שלוש שנים.

2.     מנהל בית הספר יבנה תוכנית תלת שנתית שתהיה מחייבת לאורך שלוש השנים לשכבה הספציפית, על מנת לשמור על רצף הלמידה של כל אחת מהשכבות, באם עלתה סיבה מהותית לשינוי התוכנית באמצע הרצף התלת שנתי, יציג מנהל בית הספר את בקשת השינוי ואת הנימוק למפקח הכולל ויקבל אישורו לביצוע השינוי  התוכנית המחודשת תשלח לאגף לחינוך על יסודי

3.      .תחומי דעת הצבועים באפור - חלה חובה ללמדם בכל אחת משלוש השנים,  חלוקת השעות בין השנים נתונה להחלטת בית הספר.

4.     מומלץ שלא לשבץ שעת לימוד אחת לשבוע, אלא להצמיד לפחות שעתיים כדי לאפשר הליך למידה משמעותי.

5.     שעות חינוך חובה ללמד שעתיים מידי שנה.

(*מודל הגמישות הרחבה  מוצג עבור החינוך הממלכתי אך ניתן ליישמו גם בשאר המגזרים על פי טבלאות השעתיות בכל אחד מהמגזרים.)

הערות:

טבלה זאת אינה מבטלת את חוזר שעות הליבה המחייבות (תכנית היסוד בחטיבת הביניים- תשס"ט/8)א( 3.1-36(. 2.

הקצאת שעות הבסיס בחטיבת הביניים משתנה בהתאם לפרמטרים של גודל כיתה. ניצול השעות המפורט בטבלה זאת הוא ניצול מינימלי.

לנוחותכם מצורף קישור להמלצת החלוקה התלת שנתית המומלצת על ידי המפמרים