חטיבת-ביניים: שעות תוספתיות ליישום התכנית – סל שיפור הישגים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שעות תוספתיות ליישום התכנית – סל שיפור הישגים

המעבר ההדרגתי לתכנית התקצוב הדיפרנציאלי במהלך השנים תשע"ה - תשע"ט מלווה במהלך הדרגתי של צמצום הסלים הצבועים והעברתם לסל טיפוח בית ספרי כולל, שבו תגדל האוטונומיה היחסית הבית ספרית ותתאפשר גמישות גדולה יותר בניצול השעות. השעות יוקצו במודל הדיפרנציאלי בהתאם לצורכי התלמידים והגדרתו של בית הספר. כך תשתנה ההקצאה מהקצאה אחידה לכל הארץ להקצאה המותאמת לפרופיל הבית ספרי ולצורכי התלמידים.  בשנה"ל תשע"ח סל שיפור הישגים יהיה בהיקף של 22% מהיקפו טרום יישום התכנית.  

השנה גם תתווסף שעת בר מצווה אחת לכל שתי כיתות ז' בחינוך הממלכתי יהודי.

השעות יוקצו בהתאמה ליעדי המשרד על פי עקרונות ההקצאה הבאים:

1. שעות האורך יינתנו במלואן כמתחייב בטבלת הקצאת השעות המחייבות בחטיבת הביניים, לפחות 36 שעות לימוד שבועיות.

2. מדעים - בכיתות גדולות מ-28 תלמידים יוסיפו שעה לצורך המעבדה (בהתאם לחוזר מנכ"ל).

3. מתמטיקה - טיפוח מצטיינים ומתקשים (בהתאם להנחיות שיועברו להפעלת תכניות מיצוי ומצוינות, עמ"ט וכדו').

4. תוספת חיזוק לשפה עברית - קריאה, כתיבה, הבעה (ברוח תכניות שלהב"ת, ואל"ה).

5. בתי ספר המפעילים תכנית חאלו"ם יקצו 2 ש"ש לכיתה כדי שהחינוכאי יוכל לזכות בגמול חינוך (בכיתות שיקצו פחות משעתיים, יוכל החינוכאי ללמד את השעות ללא תוספת גמול).