חטיבת-ביניים: שעות תוספתיות ליישום התכנית - סל שיפור הישגים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המעבר ההדרגתי לתכנית התקצוב הדיפרנציאלי במהלך השנים תשע"ה-תשע"ט מלווה במהלך הדרגתי של צמצום הסלים הצבועים והעברתם לסל טיפוח בית-ספרי כולל, שבו תגדל האוטונומיה היחסית הבית-ספרית ותתאפשר גמישות גדולה יותר בניצול השעות. השעות יוקצו במודל הדיפרנציאלי בהתאם לצורכי התלמידים והגדרתו של בית-הספר. כך תשתנה ההקצאה מהקצאה אחידה לכל הארץ להקצאה, המותאמת לפרופיל הבית-ספרי ולצורכי התלמידים. בשנה"ל תשע"ח סל שיפור הישגים יהיה בהיקף של 22% מהיקפו טרום יישום התכנית.

השנה גם תיתוסף שעת בר-מצווה אחת לכל שתי כיתות ז' בחינוך הממלכתי יהודי.

השעות יוקצו בהתאמה ליעדי המשרד, על-פי עקרונות ההקצאה הבאים:

  1. שעות האורך יינתנו במלואן, כמתחייב בטבלת הקצאת השעות המחייבות בחטיבת הביניים, לפחות 36 שעות לימוד שבועיות.
  2. מדעים - בכיתות גדולות מ-28 תלמידים יוסיפו שעה לצורך המעבדה (בהתאם לחוזר מנכ"ל).
  3. מתמטיקה - טיפוח מצטיינים ומתקשים (בהתאם להנחיות שיועברו להפעלת תכניות מיצוי ומצוינות, עמ"ט וכד').
  4. תוספת חיזוק לשפה עברית - קריאה, כתיבה, הבעה (ברוח תכניות שלהב"ת, ואל"ה).
  5. בתי-ספר המפעילים תכנית חאלו"ם יקצו 2 ש"ש לכיתה כדי שהחינוכאי יוכל לזכות בגמול חינוך (בכיתות שיקצו פחות משעתיים יוכל החינוכאי ללמד את השעות ללא תוספת גמול).