חטיבת-ביניים: שעת מחנך

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


שיעור חינוך

שיעור חינוך הוא מרכיב מרכזי, אך לא בלעדי, במכלול הפעילות החינוכית-חברתית של בית הספר. שיעורי החינוך מאפשרים למחנך הכיתה כמבוגר המשמעותי להוביל תהליכים חינוכיים ולהשפיע על האקלים בכיתתו. כל שיעור חינוך הוא הזדמנות לשיח רגשי, לבירור ערכי ולשיח מפתח חשיבה מוסרית. כיתת האם משמשת כקבוצת שייכות וקשר גם בחטיבה העליונה, ולשיעור החינוך חשיבות רבה ביצירת תחושת השייכות של התלמיד לכיתתו ולבית הספר. לפיכך הכיתה כמסגרת חברתית היא גורם משמעותי בפיתוחו הרגשי, החברתי והערכי של התלמיד, בתחושת המסוגלות שלו ובבניית זהותו האישית, המגדרית, הקבוצתית, התרבותית, האזרחית והלאומית. שיעור חינוך במיטבו משלב את התלמידים כשותפים פעילים ומעורבים בתהליכים החינוכיים המתחוללים בכיתתם.

מטרות  שיעור חינוך

1.     לטפח את כיתת האם כקבוצה חברתית, ולקיים שיח מכבד ומוגן בהיענות לצרכים רגשיים, ערכיים וחברתיים של התלמידים בכיתה

2.     לשמש מסגרת לפיתוח מיומנויות תוך אישיות, בין אישיות וחברתיות, ולהכנה להתמודדות במצבי חיים שונים בהווה ובעתיד.

3.     לשמש מסגרת לדיון ערכי באירועי היום-יום של הכיתה ובנושאים שעל סדר היום הציבורי ולפתח שיפוט מוסרי,  באמצעות הצבת נורמות של התנהגות ראויה, וגיבוש תפיסת עולם ובניית סולם ערכי אישי.

4.     להכין את התלמידים לקראת פעילויות חברתיות ותרבותיות כולל מתן הזדמנויות לפיתוח מיומנויות תכנון ויזמות של התלמידים במסגרת הכיתה ו/או בית הספר.

5.     לקיים שיח רפלקטיבי לעיבוד רגשי וערכי של חוויות רגשיות וקוגניטיביות המזדמנות בכתה, במרחב הבית ספרי ובקהילה, ושל ההתנסויות החברתיות והתרבותיות של התלמידים לאחר התרחשותם.

תכנית הלימודים

פעילויות וחומרים לשיעורי חינוך מופיעים באתרים: