חטיבת-ביניים: תוכניות לאומיות במתמטיקה, אנגלית ושפת אם

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לתת חמש - התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה

מהות המשימה ותיאורה:

·        מטרת התוכנית הלאומית היא להציב את ישראל כמדינה מובילה בתחומי המתמטיקה והמדעים מתוך תפיסה הרואה בתלמידי התיכון של היום את אנשי ההייטק, המדע והמחקר של המחר ועל כן להצטיינותם במתמטיקה ומדעים יש השפעה כלכלית,  חברתית ולאומית.

·        התוכנית פועלת לקידום מצוינות במתמטיקה בשלושה מימדים:

1.      הכפלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת (4 ו- 5 יח"ל) באמצעות פתיחת מגמות לימוד חדשות בכל רחבי הארץ, עם דגש על פריפריה ובתי ספר חדשים בהתאם לכלל כי כל תלמיד שרוצה- יכול.

2.      פדגוגיה חדשנית וייחודית- פיתוח קורסים מתוקשבים להעשרת ההוראה, הגדלת היצע עזרי למידה טכנולוגיים לכל תלמיד, חונכות במתמטיקה ועוד.

3.      השבחת איכות ההוראה- התמקצעות מורים בין היתר באמצעות קהילות מורים, הרחבת הסמכה וגיוס אנשי הייטק מצטיינים המלווים את התלמידים והמורה לאורך כל השנה ומעשירים את הלמידה.

חומרים וכלים:

לתת חמש

התכנית הלאומית לקידום לימודי האנגלית

מהות המשימה ותיאורה:

התכנית הלאומית לקידום האנגלית חרטה על דגלה את נגישות השפה האנגלית ומטרותיה לחזק את מרכיב הדיבור בהוראה, להגדיל את מספר הלומדים ברמה מוגברת באנגלית ולהביא לצמצום פערים בין פריפריה למרכז ובין המגזרים.

התכנית כוללת שלושה נדבכים מרכזיים:

1.     קידום האנגלית המדוברת- ספריות כיתיות באנגליות כבסיס לשיפור הקריאה והשיח הדבור בכיתות ד-ו', תוספת שעת לימוד בכיתה ז' שתוקדש לאנגלית הדבורה, פיתוח מיצב בעל פה לכיתות ח', קורס של 30 שעות באנגלית מדוברת לכל תלמידי כיתה י' ובחינה בגרות בעל פה באמצעות הסקייפ או בחינה מתוקשבת.

2.     הגדלת יעד הניגשים לאנגלית מוגברת בבגרות- נקבע כי   70% מקרב כלל תלמידי התיכון יבחנו בבגרות מוגברת -  4 ו- 5 יחידות לימוד, וכן תוספת של 2,000 שעות להזנקת תלמידים בין יחידות הלימוד.

3.     חיזוק איכות ההוראה- גיוס מורים מקצועיים לאנגלית מהארץ ומחו"ל, גיוס תומכי הוראה דוברי אנגלית רהוטה, העלאת רף הקבלה ללימודים במכללות במסלול אנגלית, סדנאות ייעודיות למורים חדשים באנגלית ופיתוח קהילות מורים.

חומרים וכלים:

Give me five  - התוכנית הלאומית לקידום האנגלית

ספריית בית הספר

ספרייה במרחב הלימודי הבית ספרי נתפסת כיום כספרייה/מרכז משאבים SCHOOL LIBRARY MEDIA CENTER.

ספריות בתי הספר במאה ה-21 הן חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי הבית ספרי. יש להן תפקיד ביישום תוכנית הלימודים הבית ספרית ובהעשרה חינוכית ותרבותית.

על פי תפיסה זו, הספרייה כמרכז משאבים פעילה ומעורבת בשגרה הבית ספרית, מקדמת העשרה אוריינית, הבנה מעמיקה, איכותית ומשמעותית של מגוון תחומי דעת אשר באה לידי יישום במעגלי החיים והסביבה השונים. בכך היא מחדדת את כישורי החיים ומחברת את התלמידים לקהילה, לחברה ולעולם הסובב אותנו.

ספרייה שבה יש לתלמידים - הלכה למעשה-  נגישות לספרים ולמקורות מידע מסוגים שונים, ספרייה המזמנת חוויית קריאה ויצירה, למידה, הכוונה והתמצאות בהפיכת מידע לידע, מאפשרת למורים ולתלמידים להגשים חזון של בוגר בעל ערכים, צרכן מיומן של מידע, המתפקד היטב כאזרח במדינה ובחברה, בעולם המשתנה של המחר.

קיומה והפעלתה של ספרייה/מרכז משאבים בבית הספר כסביבה לימודית אסתטית ונעימה, עתירת ספרים, מידע וטכנולוגיה מתקדמת, הרוחשת פעילות לימודית מגוונת, באווירה מיוחדת, תרבותית ורגועה, היא תשתית למימוש יעדי מערכת החינוך בישראל.

מטרות הספרייה בבית הספר:

 • להיות חלק אינטגרלי של התהליך החינוכי.
 • תמיכה וסיוע בהגשמת המטרות החינוכיות של בית הספר ושל תכנית הלימודים.
 • פיתוח הרגלי קריאה, הנאה מקריאה ומלמידה, ועידוד השימוש בספריות במהלך החיים.
 • מתן הזדמנות להתנסות ביצירת מידע ושימוש בו לידע ולקידום הבנה, דמיון והנאה.
 • עידוד תלמידים בלמידה ובהפעלה של מיומנויות להערכה ולשימוש במידע על כל צורותיו.
 • לאפשר גישה למשאבי מידע מקומיים, אזוריים, לאומיים ועולמיים ולחשוף את הלומד למגוון רעיונות, התנסויות ודעות שונות.
 • עבודה עם תלמידים, מורים, אנשי מנהל והורים, כדי להגשים את מטרות בית הספר ושליחותו החינוכית.
 • לבטא את התפיסה שלפיה חופש אינטלקטואלי ונגישות למידע חיוניים למען אזרחות אחראית ושותפות לדמוקרטיה.
 • לשמש אתר למפגש רב-גילי ורב-תרבותי, מאחר שאינה מגבילה את המבקרים בה לעיון בספרים המוגדרים כ"מתאימים לגילם" בהכרח, כפי שנעשה בדרך כלל במסגרת הכיתתית.

הספרייה מזמנת לתלמיד:

 1. נגישות לאוסף מאורגן ועדכני של ספרות יפה ולמקורות מידע מודפסים ודיגיטליים,

ברמות שונות ומתחומים שונים ולציוד ואמצעי עזר מגוונים.

 1. הזדמנות שווה לכל התלמידים ללמידה מעמיקה בחומרי למידה מגוונים, כלים מקוונים ולקריאת ספרים איכותיים. בספרייה מתקיימת פעילות לימודית, חינוכית ותרבותית כחלק בלתי נפרד מתהליך החינוך, ההוראה והלמידה.
 2. מרכז לפיתוח יוזמות לימודיות ופעילויות פורמליות וא-פורמליות.
 3. פעילות בספרייה מזמנת טיפוח קורא-כותב מיומן והקניית כלים לטיפול במידע: רכישת ידע ממקורות כתובים ודיגיטליים, יצירת ידע חדש והפצתו בדרכים מגוונות.
 4. אפשרות ליישם את השימוש באסטרטגיות המאפשרות הכוונה עצמית בלמידה.
 5. אפשרות ליישם למידה שיתופית בקבוצות ובהרכבים שונים.
 6. שיח על ערכים העולים מקריאת ספרים.
 7. פעילות רב-גילית, מועדוני קריאה סביב ספרים או נושאים משותפים.
 8. חשיפה והיכרות עם יוצרים מובילים ועם נכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית באמצעים שונים, מאפשרות לנו לחדד הבנה של מסרים ולבסס בקרב התלמידים שותפות ערכית תוך קריאה בהנאה כמו גם למידה ברובד הלשוני והרעיוני של היצירות.

על בתי ספר המתכננים הקמה של ספרייה חדשה, שיפוץ או חידוש ספרייה קיימת, לפנות למדריכה המחוזית לספריות בתי הספר לצורך קבלת הנחיות וייעוץ.

רשימת המדריכות נמצאת באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי הספר: http://www.education.gov.il/sifriya.