חלון ידע: על התוצאות הרצויות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בתהליך חשיבה משתף קבעה הנהלת המשרד נוסף על היעדים המערכתיים גם תוצאות רצויות לתלמיד, לצוות החינוכי ולמוסד החינוכי.

תוצאה רצויה מתארת את המציאות שנרצה לראות לאחר שהיעדים הושגו. התוצאות הרצויות מנוסחות כניתנות להשגה, ותפקידן לכוון את עבודת המערכת ולשרת את המתכנן כך שיוכל לבחון האם המשימות והמשאבים המושקעים אכן מקדמים את השגת התוצאה ואת מימוש היעד.

תוצאות אלו נועדו לצייר תמונה בהירה של ההישג הנדרש במרחבי הפעולה השונים ולשמש בסיס לשפה משותפת לכלל המערכת לגבי הציפיות מהעשייה המגוונת.

התוצאות הרצויות משמשות מצפן, אשר בהשוואה אליהן יוכל המוסד החינוכי לבחון את תוצריו ואת תוצאות פעילותו. אנו ממליצים להנהלת המוסד להיעזר בתוצאות אלו בשיח שהוא מקיים עם הצוות החינוכי והצוות המתכנן. אפשר, למשל, לבחון את עצמנו ביחס אליהן הן ברמת המצב המצוי והן ברמת התעדוף ביניהן. מיפוי זה יכול לסייע ביצירת תמונת מצב של המוסד החינוכי ובהחלטה לגבי מוקדי השינוי המרכזיים, שהמוסד החינוכי רוצה להוביל ומתוך כך יכוון בבחירת היעדים למוסד החינוכי. אתם מוזמנים להיעזרבעכביש, כלי מסייע לדיון על התוצאות הרצויות, וכמובן לנהל את הדיון בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון

מומלץ ביותר לקיים שיח עם הצוות החינוכי לצורך הכרת התוצאות וביצוע רפלקציה על מידת קיומן במוסד ועל מידת החשיבות שלהן לאור מצבו. אפשר לעשות זאת בדרכים שונות, בהתאם לאופי הצוות.

תוצאות רצויות – התלמיד

 1. רואה בהשכלה ערך, רחב אופקים ובעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים
 2. מתנסה בכלל תפקודי הלמידה המותאמים למאה ה-21, ומציג שיפור משמעותי בשלושה מהם לפחות ( ראו מסמך אבני דרך בלמידה משמעותית, אוגוסט 2014).

תפקוד קוגנטיבי

  • הבנה ויישום הנלמד
  • חשיבה ביקורתית
  • חשיבה יצירתית

תפקוד מטה קוגניטיבי

  • חשיבה על החשיבה

תפקוד הכוונה עצמית בלמידה

  • הכוונה עצמית בלמידה וניהולה

הכוונה עצמית בלמידה וניהולה

  • עבודה בצוות
  • ניהול שיח מכבד ומקדם
  • מעורבות חברתית

תפקוד תוך אישי

  • מסוגלות
  • מוטיבציה

תפקוד בהיבט החושי תנועתי

  • תפקוד חושי תנועתי
 1. בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית והמתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית, המבוססת על מאפייני כל מגזר).
 2. משפר את יכולתו לנהל קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
 3. בעל תחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגויות ורגשות ופועל מתוך מודעות לנקודות החוזק והתורפה שלו.
 4. מממש את כישוריו ואת הישגיו הלימודיים והחברתיים בצורה מיטבית.
 5. חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום, הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.

תוצאות רצויות – צוות החינוך

 1. מרגיש משמעותי, משפיע, מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה.
 2. חש שותף לתפיסת הלמידה המשמעותית, שולט ברכיביה ועושה בה שימוש.
 3. מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 4. מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 5. מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 6. מחנך לערכים דמוקרטיים, יהודיים והומניסטיים ומחזק את הזיקה לארץ, למורשת ולמדינה (בהתאמה למאפייני כל מגזר).
 7. מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 8. מזדהה, מחויב ומרגיש שייך ושבע רצון במערכת החינוך ובמוסד החינוכי שבו הוא מועסק.

תוצאות רצויות – המוסד החינוכי

 1. בעל חזון, ערכים מנחים ותכנית עבודה רב-שנתית וקובעת שגרות וסדירויות בתחום ההוראה, הלמידה וההערכה, המשקפים תרבות של ניהול אוטונומי.
 2. מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות ארגונית מתאימה, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות.
 3. מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ושל עבודת הצוות החינוכי.
 4. משלב מגוון של מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 5. מעניק מענה דיפרנציאלי ומיטבי לכל תלמיד על-פי צרכיו ומקדם שוויון הזדמנויות תוך קיום תהליכי איתור, טיפול ומתן מענה לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי. 
 6. מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 7. פועל לשיפור האקלים הבית-ספרי בהיבטים של קשרי מורים-תלמידים, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות תוך קיום תכניות תומכות באופן קבוע וניטור תוצאותיהן.
 8. מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון יעדיו ומשימותיו ובמימושם.
 9. מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.

חזרה לשלב 2: מיקוד - בחירת יעד מרכזי