חלון ידע: על התכנית האסטרטגית

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


התכנית האסטרטגית תשע"ז-תשע"ט

התכנית האסטרטגית המשרדית מורכבת מארבע מטרות הכוללות את העשייה החינוכית על כלל גווניה ומשמשות נדבך בהתפתחות המערכת בשנים האחרונות. מטרות אלו משלימות זו את זו ומורכבות מ-13 יעדים מערכתיים. היעדים המערכתיים מיתרגמים אחרת ליעדי מוסדות החינוך שכן אופי העשיה והיקפה שונים בין רמת המערכת לרמה הבית ספרית. אולם כל רבדי המערכת מכוונים לאותן 4 מטרות ברזולוציות שונות.

מטרה א': קידום למידה משמעותית ואיכותית, שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

יעד 1: קידום הישגים לימודיים, בדגש על פיתוח תפקודי לומד, המותאמים למאה ה-21

יעד 2: קידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי ופיתוח עתודותיו, בדגש על המתמטיקה והאנגלית

יעד 3: המשך התאמת ההוראה, תכניות הלימודים סביבות הלמידה הפיזיות והתקשוביות ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמעותית

מטרה ב': חינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

יעד 4: טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית, במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית וקידום מעורבות חברתית

יעד 5: העמקת הלמידה הרגשית והחברתית לחיזוק החוסן והצמיחה האישית 

יעד 6: טיפוח אקלים מיטבי ,קידום סובלנות והכלת האחר

יעד 7: קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך

מטרה ג': קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים, אשר יוביל לצמצום הפערים בחינוך

יעד 10: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מטרה ד': פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית

יעד 11: חיזוק המנהיגות החינוכית: מורים, מנהלים ומפקחים

יעד 12 : ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במערכת החינוך והתאמת הרגולציה

יעד 13: ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית ושירות, בשילוב טכנולוגיות מתקדמות

חזרה לשלב 2: מיקוד - בחירת יעד מרכזי