תהליך ההערכה: חלק שלישי: מסקנות

מתוך מתנ״ה תשע״ט
(הופנה מהדף חלק שלישי: מסקנות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כדי שתוכנית העבודה הבית ספרית תהיה כלי ניהולי אפקטיבי, עליה להיות דינמית ונושמת לאורך השנה. תוכנית העבודה נבנתה על בסיס ניסיונם של אנשי הצוות וההנהלה, אך במידה מסוימת מדובר בתנאי מעבדה. עם תחילת יישומה, סביר שניתקל בקשיים ובחסמים, המחייבים התאמה והידוק של מרכיבי התוכנית השונים. צומת ההערכה מאפשר לנו לדייק את התןכנית בהתאם לצרכים בפועל של בית הספר.

מה ממשיכים ומחזקים? – משימות המתנהלות בצורה מיטבית ומשביעת רצון ימשיכו להתבצע תוך חיזוק ועידוד של פעולות ומתודות עבודה, שבית הספר נוכח לראות כי הן מצליחות בקרב התלמידים, המורים, הקהילה וכולי.

בחלק מהמקרים ייתכן שתמצאו לנכון לאתגר את מובילי המשימה ולהעלות את המדדים שנקבעו מאחר שבית הספר עומד באתגר שהוצב.

מה משנים? – עבור משימות שסומנו בתת-ביצוע, יש לבחון שינוי נדרש בהתאם לניתוח חסמים או לניתוח כשלים שנעשה. השינוי יכול להתבטא בכמה אופנים:

א. שינוי בכוח האדם המבצע של המשימה – חילופים בהתאם לצרכים. תגבור והגדרת המיקוד של המאמץ הבית ספרי.

ב. שינוי שלבי ההתארגנות של המשימה או הוספה של שלבים – הבנה כי האופן שבו תוכננה המשימה אינו מתאים דיו למציאות בית הספר ויש לדייקו בהתאם לחסמים שנמצאו. בחלק זה יבואו לידי ביטוי פתרונות שחשבתם עליהם כדי לפתור את החסמים שעלו.

ג.    שינוי במדדי המשימה – ייתכן שמלכתחילה נקבעו מדדים מאתגרים, שעם ביצוע המשימה, נמצא כי הם אתגר שאינו בר השגה, ועל כן יש לדייקם. במקרה זה קיימת חשיבות גדולה להתבוננות כנה של בית הספר כלפי עצמו, ואכן לבחון כי אין זה הפתרון ה"קל", אלא הנכון עבור בית הספר. ייתכן שהתאריכים שנקבעו להשגת המדדים מוקדמים מדי ויש לרווח ביניהם.

ד.   משימות צהובות –בהתאם לדיון הנוסף שנעשה במשימות אלו יש לבחון מה השינויים הנדרשים  כדי שבית הספר יוכל לעמוד ביעד שהציב לעצמו במשימות אלו.

איך זה בא לידי ביטוי בשגרות?

המשמעות המרכזית של תהליך הלמידה היא הטמעה של המסקנות האופרטיביות העולות מתוך ההערכה בשגרות ובסדיריות של בית הספר. בין אם ברצוננו לחזק ובין אם ברצוננו לשנות – על הפעולה להיטמע במערך הממוסד והשגור של בית הספר: מערכת השעות, ישיבות צוות, ישיבות הנהלה, בעלי תפקידים, תןכניות עבודה אישיות או צוותיות, ישיבות מועצה פדגוגיות, שעות פרטניות, פיתוח מקצועי בית ספרי ואישי, וכדומה.