יסודי: דבר מנהלת האגף לחינוך מיוחד

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
70 לישראל בלי מסגרת.jpg

אנשי חינוך יקרים,

העשייה החינוכית-טיפולית בחינוך המיוחד מכוונת להידוק הרצף בין החינוך המיוחד לבין החינוך הרגיל, תוך מתן מענה מקצועי מותאם במסגרות החינוך לסוגיהן לתלמידים עם מגוון מוגבלויות ובכל רמות התפקוד. בהתאם לכך, התכנון הפדגוגי וההוראה בפועל בחינוך המיוחד מתבססים על תוכניות לימודים ומגמות בחינוך הרגיל, תוך התאמתן לצורכי הלומדים, לצד נושאים ויעדים ייחודיים לחינוך המיוחד. כביטוי לתפיסה זו, המתנ"ה כוללת משימות ייחודיות לחינוך המיוחד, המופיעות בהמשך למשימות המקבילות לחינוך הרגיל ומשלימות אותן.

עיון מעמיק בכלל המשימות יאפשר בחירה מושכלת של יעדים ושילובם בתוכנית העבודה הבית ספרית, תוך הישענות על כלי המתנ"ה לשם מעקב וניתוח היישום של התוכנית. המשימות מתייחסות לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל סוגי המסגרות - כיתה לחינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל ובית ספר לחינוך מיוחד.

אנו רואים אתגר גדול בטיפוח השאיפה למיצוי ולמצוינות בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצרכיהם הייחודיים ובהעלאת רף הציפיות של המורים, מתוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד להתקדם ולהצליח. זאת, תוך שימת דגש על התמקצעות הצוותים בהוראת תחומי הדעת לצד המיומנויות והכלים להוראה מותאמת וכן בשילוב כלים דיגיטליים וטכנולוגיה מסייעת בהתאם למאפייני התלמידים.

לצוותים החינוכיים והטיפוליים אחריות לטפח בקרב הלומדים מיומנויות חשיבה ומיומנויות רגשיות וחברתיות וכן להעשיר את מגוון דרכי ההבעה שלהם, לרבות שימוש בכלים אומנותיים. זאת, תוך התייחסות מכבדת לגילו הכרונולוגי של הלומד מחד גיסא ולרמת התפקוד שלו מאידך גיסא, ותוך איתור הזדמנויות להשתלבות בשיעורים ובפעילויות עם תלמידים מהחינוך הרגיל ולמעורבות חברתית בקהילה.

בעבודה עם התלמידים בבית הספר היסודי יתמקדו הצוותים בביסוס מיומנויות יסוד לימודיות כבסיס לתכנון תוכניות ההתערבות ובהעמקת המודעות העצמית לתחומי החוזק ולמוקדי העניין של התלמידים. במסגרות החינוך הרגיל שבהן משתלבים תלמידים עם צרכים מיוחדים, חשוב לקדם תהליכי למידה והיוועצות במשותף עם צוותי החינוך המיוחד, כדי להבטיח השתלבות מיטבית של התלמידים, הכלתם והתקדמות בתפקודם.

חשיבות רבה יש לשיתוף ההורים לאורך שנת הלימודים. ההורים המתמודדים עם סוגיות מורכבות שונות בגידול ילדיהם, מכירים את תפקודו של הילד, תחומי העניין שלו, חוזקותיו וקשייו במגוון סביבות ומצבי חיים לאורך התפתחותו, ומעורבותם חיונית לטיוב המענה לצרכיו המיוחדים.

צוות האגף לחינוך מיוחד עומד לרשותכם לשם קידום המשימות החינוכיות והאתגרים הניצבים לפנינו.

בברכת הצלחה,

רחל אברמזון

וצוות אגף א חינוך מיוחד