מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

1 קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

تعزيز المعرفة والتحصيلات في مجالات المعرفة بالتركيز على لغة الأمّ والرياضيّات واللغة الإنجليزيّة والعلوم (واللغة العبريّة المحكيّة لطلاب المجتمع العربيّ).

 • הישגים לימודיים בשפת אם: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח (עברית וערבית).
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח.
 • הישגים לימודיים במדע וטכנולוגיה: משימת מפמ"ר לכיתה ה, מיצ"ב ח במדע וטכנולוגיה ואחוז המדווחים על עמדות חיוביות ותפיסת מסוגלות טובה במיצ"ב ח במדע וטכנולוגיה.
 • הישגים לימודיים בעברית כשפה שנייה בבתי ספר דוברי ערבית (משימות הערכה של מפמ"ר באישור המזכירות הפדגוגית).
 • הישגי תלמידים במבחנים וכלים להערכה במסגרת משימות ההערכה בשפה ובמדע וטכנולוגיה.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהי תמונת המצב על אודות הישגי התלמידים במקצועות הליבה לאור מיפויים ואיבחונם? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם אותרו תחום דעת, שכבת גיל או קבוצת אוכלוסיה מסוימת הדורשים מיקוד?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים משאב להשגת היעדים בתחומי הדעת ולהעמקת ידיעותיהם?
 • עד כמה המורים מיומנים, מסוגלים לבצע תהליכי הוראה בדרכים מגוונות ובעלי כלים להוראה מותאמת?
 • האם המורים בקיאים בתוכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?
 • מהן עמדות התלמידים ביחס לתחומי הדעת השונים? כיצד בית הספר פועל לשיפור העמדות?
 • באיזו מידה המורים מעודכנים בחידושים ובמגמות עדכניות?
 • באיזו מידה המורים מוכשרים להורות את מקצוע העברית בבתי ספר דוברי ערבית?
 • באיזו מידה קיימות תשתיות בית ספריות ללמידה כגון מעבדות, ספריות בשפת אם ובאנגלית וסביבות למידה המאפשרות למידה משמעותית ואיכותית?

תרבות ארגונית

 • למפות על סמך נתונים את הישגי התלמידים בכלל המקצועות כבסיס לבניית תוכניות התערבות מותאמות.
 • לקבוע צומתי הערכה למעקב אחר עמידה בהישגים המצופים בכל אחד מתחומי הדעת וביעדים שהוגדרו בתוכנית העבודה (בהתאם לחוזר מנכ"ל מבחנים).
 • לגבש צוות מוביל שיהווה סוכן שינוי בתחומי הדעת במסגרת קהילה מקצועית לומדת.
 • להקפיד על נוכחות רבה של המחנך בכיתתו, כדמות משמעותית המכירה את איפיוני התלמידים, בעיקר עד כיתה ג.
 • להקפיד לשלב בכיתות ד-ו מורים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה בעיקר בתחומים מתמטיקה, אנגלית, מדעים.
 • לוודא ששיעורי הבית מקדמים את מטרות הלמידה ומותאמים לגיל הלומדים. מומלץ לאמץ את כלל 10 הדקות (כיתה א - 10 דקות, כיתה ב - 20 דקות, וכן הלאה).
 • לוודא שסידור הישיבה של הלומדים הוא בקבוצות במרבית שבוע הלימודים.

הוראה-למידה- הערכה

 • להעמיק בלמידת תוכניות הלימודים במיקוד על ידע, מיומנויות וערכים באמצעות "תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה", לתכנן וליישם יחידות הוראה-למידה-הערכה בהתאם.
 • לבנות תוכניות הוראה המבוססות על תוכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות וערכים.
 • למסד תהליכים של למידה שיתופית בקרב מורים והערכת עמיתים בצוותים.
 • לשלב פדגוגיה חדשנית בהוראת תחומי הדעת כגון שיעורים מקוונים, כיתה הפוכה (flipped classroom), הרצאות מומחים מקוונות.
 • לזמן לתלמידים משימות המפתחות מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות (למשל, הכנת מצגת, שימוש בכלים שיתופיים מקוונים).
 • להקפיד על תיעוד ומעקב לאורך זמן אחר תלמידים שאותרו כמתקשים.
 • לשלב בתחומי הדעת התנסויות שמטרתן להרחיב באופן מכוון ומתוכנן את אוצר המילים של תלמידים עולים או תלמידים ששפת אימם אינה עברית.

שפה

 • לזמן לתלמידים התנסויות ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת אם (בהתאם למתווה ההערכה) באמצעות כלים עדכניים, כדוגמת כלים שפותחו על ידי ראמ"ה ומשרד החינוך (משימות הערכה, תלקיט כתיבה וכולי).
 • לתכנן ולהפעיל תוכניות התערבות אישיות, קבוצתיות וכיתתיות מבוססות נתונים.
 • להשתמש באופן מותאם ביחידות הוראה שפותחו על ידי משרד החינוך כדוגמת דגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • לעודד את הקריאה ואהבת הספר באמצעות תוכניות כמו מצעד-הספרים, ספריית פיג'מה, שמחת הקריאה.
 • לקדם את שליטת התלמידים דוברי הערבית בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור והגדלת זירות החשיפה לשפה העברית ולדובריה (שימוש במולטימדיה, שירה, תנועה, משחקים).

מתמטיקה

 • לשלב דרכי הוראה-למידה-הערכה המקדמות הבנה מתמטית במטרה לשפר את ההישגים ולפתח יחס חיובי כלפי המקצוע ותחושת מסוגלות.
 • להבנות סביבות למידה (לרבות דיגיטליות) המאפשרות לתלמידים התנסות במשימות חשיבה.
 • להעמיק את הקשר בין המשימות והתרגול במתמטיקה לבין משימות בתחומים אחרים.
 • לזמן לתלמידים התנסויות מתוכננות בפתרון שאלות ברמות חשיבה גבוהות ובשיח מתמטי, ולשלב משחקים ועבודות חקר.
 • לגבש תוכנית הוראה לכל שכבת גיל בהתבסס על תוכנית הלימודים במקצוע ובהתאם לצורכי הלומדים.
 • לשלב משימות הערכה מעצבת וחלופות בהערכה.

אנגלית

 • לזמן לתלמידים חשיפה מרבית והתנסויות משמעותיות כדי לאפשר רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת האנגלית (בהתאם למתווה הערכה) באמצעות מטלות ביצוע, מחוונים מבוססי קריטריונים הערכה עצמית ומשוב עמיתים.
 • לעודד את הקריאה ואהבת הספר בשפה האנגלית באמצעות תוכניות עידוד קריאה בית ספריות, מחוזיות וארציות.
 • לקיים ימי שיא באנגלית להרחבת ההתנסויות החיוביות באנגלית בהם תוצגנה המחזות בנושאי תוכן שונים.
 • לאפשר הזדמנויות וזירות לקידום שפה דבורה תוך היכרות עם דוברי השפה ותרבותם.
 • לזמן לתלמידים גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להעשרת הידע בשפה האנגלית תוך כדי דרישה להתמדה ונכונות למאמץ.

מדעים

 • לשלב דרכי הוראה-למידה-הערכה, המזמנות סקרנות, פיתוח החשיבה, למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה.
 • לעשות שימוש ביחידות הוראה-למידה-הערכה חדשניות, בדגש על חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות רגשיות וחברתיות.
 • לקיים ירידים בית ספריים, יישוביים ומחוזיים המקדמים למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה.
 • לזמן לתלמידים התנסויות במעבדה ובסביבות למידה חוץ-כיתתיות המשלבות עקרונות, מושגים, ערכים ומיומנויות.
 • לזמן לתלמידים התנסויות המטפחות את ערכי המדע (סקרנות, ספקנות, אמינות ויושרה, אובייקטיביות ואחריות מוסרית).
 • לקיים פעילויות להגברת המודעות והאחריות הסביבתית.

פיתוח מקצועי

 • לבסס ולחדש את הידע של הצוות החינוכי בתחומי הדעת, בפדגוגיה ובפסיכופדגוגיה תוך יישום פרקטיקות הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובלמידה מרחוק.
 • לעודד ולאפשר השתתפות של מורים בקהילות מקצועיות (לרבות מקוונות).
 • לוודא את השתתפותם של רכזי המקצוע במסגרות לפיתוח מקצועי מתאימות.

תרבות ארגונית

 • למסד תהליכים להעמקת הבקיאות של המורים בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ובנהלים ליישומן בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים.

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע, מיומנויות וערכים בכל מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים, בהתאם לשכבת הגיל ולמאפייני התלמידים.
 • לקדם בקרב התלמידים תפקוד עצמאי ואוטונומי במגוון מצבי חיים כתחום ליבה בחינוך המיוחד, תוך איזון בין תחומי דעת ונושאי הכנה לחיים.
 • לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי - לבסס את ההוראה על תכניות הלימודים ועל הקצאת השעות לחינוך הרגיל, תוך שימוש בספרי לימוד מאושרים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
 • לתלמידים בשאר רמות התפקוד - לבנות תכנית מותאמת בהתבסס על תכניות הלימודים בחינוך הרגיל לצד תכניות לימודים ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד.
 • ליצור קבוצות למידה חוצות כיתה/שכבה סביב יעדים משותפים כדי לגשר על פערי תפקוד בכיתה ולקדם למידה מותאמת.

שפת אם

 • לקדם בהתמדה את רכישת הקריאה, הדיוק וההבנה, תוך צמצום הפער בין המצופה בשכבת הגיל לבין תפקוד התלמיד.
 • להעריך את יכולת ההבנה של טקסט מושמע תואם גיל לתלמידים עם קשיי קריאה משמעותיים.
 • לקיים תהליכי הוראה והערכה לטיפוח כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות לקלינאיות תקשורת.

מתמטיקה

 • ללמד מתמטיקה שימושית לצד נושאי תכנית הלימודים, תוך קידום חשיבה מתמטית וחיבור לנושאים מחיי היום-יום.

אנגלית

 • ללמד אנגלית בקרב תלמידים בתפקוד תקין-גבולי. בשאר רמות התפקוד - לבחון הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים.

מדעים

 • ללמד מדעים תוך חיבור לנושאים מחיי היום-יום ומעולמו של התלמיד.

פיתוח מקצועי

 • לעודד התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד.    

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.
 • לבסס תרבות של מיצוי ומצוינות, התקדמות ועמל לצמיחה.
 • לבסס שגרות עבודה ללמידת עמיתים ולקיים תהליכי פיתוח מקצועי באמצעות "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת".

פיתוח מקצועי

 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").   
 • לפתח את מיומנויות השפה בהוראת מקצועות הקודש.    
 • מיפויים של הישגי התלמידים ותוכנית עבודה דינמית הנגזרת מהמיפויים.
 • שימוש ביחידות הוראה שפותחו ופורסמו על ידי משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • שימוש במשימות הערכה ובחלופות בהערכה במטרה לבסס שליטה בשפת אם.
 • סביבות למידה מגוונות, המכוונות לשיפור ההישגים במקצועות הליבה.
 • מענים המאפשרים הוראה דיפרנציאלית.
 • מורים משתתפים בקהילה מקצועית, משתפים את עמיתיהם בתוכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי.
 • תלמידים משתתפים בהרצאות מומחים מקוונות (אקדמיה ברשת).
 • תלמידים מיישמים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת.
 • ניצול כל שעות המדע והטכנולוגיה.
 • מורים מנהלים למידה של פרויקטים מגוונים בתחומי המדע והטכנולוגיה, נותנים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומנחים אותם לקיום תהליכי רפלקציה.
 • תלמידים מתפקדים כלומדים עצמאיים בסביבות דיגיטליות מבוססות מציאות מדומה ומציאות רבודה, נחשפים לתוכן אינטראקטיבי ודינמי ומתנסים בתהליכי למידה ניידת, חקר שיתופי ולמידה עצמית במודל כיתה הפוכה.
 • תלמידים משתתפים בתחרויות המתבססות על משחוק, עבודת צוות ופתרון בעיות.
 • תלמידים מבצעים תהליך שלם של חקר ופתרון בעיות.
 • חינוך מיוחד: קיום תוכניות בית ספריות וכיתתיות בכל תחומי הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהלימה מרבית לנלמד בשכבת הגיל בחינוך הרגיל.
 • מבדק קריאה וכתיבה בשפה העברית - המבדק מאפשר מעקב כתוב ומתועד של התפתחות השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמידי כיתות א'; ממצאי המבדק משמשים את המורים לבניית תכניות התערבות מתאימות עבור תלמידים מתקשים
 • מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית - תכנית מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית הינה תכנית המאפשרת מעקב כתוב ומתועד של התפתחות השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמידי כיתות א' דוברי הערבית. ממצאי המבדק משמשים את המורים לבניית תוכניות התערבות מתאימות עבור תלמידים מתקשים.
 • קריאה בהנאה -  735תכנית ליצירת חוויה משמעותית בהקשר ספרותי באמצעות גימלאים מתנדבים המגיעים לבתיה"ס וקוראים בפני קבוצות קטנות של תלמידי כיתות א ב סיפורים לילדים.
 • ידיד לחינוך - 991 השמת גמלאים מתנדבים בבתי ספר יסודיים בתפקידי חונכות והעשרה שונים בהתאם לניסיונם, כישוריהם, ידיעותיהם ויכולותיהם.
 • טו''ס- טבע וסביבה בלוח השנה העברי
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה.
 • פדגוגיה דיגיטלית
 • שפה מתוקשבת
 • קשר רב דורי - (795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים
 • תכנית  לאומית  לרובוטיקה - (742) תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי
 • כפתור אדום - (2302) פיתוח אפליקציה ותוסף לדפדפן המאפשר לכל משתמש לדווח על בריונות ברשת
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • תכנית GLOBE  - תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב (2025) תכנית העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA.
 • הנדסה ENGINEER במו"ט - (696) פרויקט של האיחוד האירופי לשילוב של לימודי הנדסה בהוראת המדעים בבתי הספר היסודיים ובמוזיאוני מדע. במסגרת הפרויקט פותחו יחידות הוראה המשלבות תחומי הנדסה שונים בלימודי המדע והטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
 • אנרגיה בראש אחר (676)- תכנית אנרגיה בראש אחר נועדה לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה, תוך הרחבת בסיס הידע המדעי/טכנולוגי/סביבתי אודות ניצול מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים.
 • חקר ציפורים - (1747) תכנית המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומתוקשבים את אורחות חיי הציפורים.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו
 • עברית על הרצף (למגזר הערבי) חיזוק ושיפור שליטת התלמידים הערבים בשפה העברית המדוברת – בכל שכבות הגיל – בדגש על טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור.

שפה

אנגלית

מדעים

מתמטיקה

פדגוגיה

שונות

חינוך מיוחד


חרדי

מגזר ערבי

ערכת מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א' ככלי ראשוני להערכה פנימית מעצבת فحص القراءة والكتابة الجديد للصفّ الأوّل

כלי איסוף ניתונים לערכת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א' آليّة جمع معطيات فحص القراءة للصفّ الأوّل

ערכת מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב' ככלי ראשוני להערכה פנימית מעצבת فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

כלי איסוף ניתונים לערכת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה ב' آليّة جمع معطيات فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

סדנאות עבודה להטמעת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה ב' ورشات عمل لتطبيق فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

פעילויות מעשיות תומכות במבדק הקריאה והכתיבה فعّاليّات مساعدة لفحص القراءة والكتابة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ג' النماذج التعليميّة للصفوف الثالثة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ד' النماذج التعليميَة للصفوف الرابعة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ה'+ ו' النماذج التعليميَة للصفوف الخامسة والسادسة

תכנית לימודים לחינוך לשוני ערבי: שפה, ספרות, תרבות منهج تعليميّ للتربية اللغويّة العربيّة: لغة، أدب، ثقافة

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות א'+ ב' برنامج تعليميّ لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الأولى والثانية

פיתוח מיומניות אוריינות קריאה בכיתות ג' تطوير مهارات التنوّر اللغويّ في الصفوف الثالثة

פיתוח מיומניות אוריינות קריאה בכיתות ג'+ ד' تطوير مهارات التنوّر اللغويّ في الصفوف الثالثة والرابعة

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'+ ו' برنامج تعليمي لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الخامسة والسادسة

אוריינות קריאה דיגיטלית לפיתוח כישורי אוריינות הקריאה הנדרשים בסביבה דיגיטלית- משימות ויחידות تنوّر قرائيّ إلكترونيّ- وحدات ومهام

יחידות הוראה דיגיטליות לשילוב בהוראת החינוך הלשוני הערבי وحدات تعليميّة محوسبة في التربية اللغويّة العربيّة

מצעד הספרים  יוזמה לעידוד קריאת ספרים בקרב תלמידי בית-הספר المطالعة وقراءة الكتب

ספריית אלפאנוס, תכנית להנחלת אהבת קריאת ספרים בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית مكتبة الفانوس