מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

2 הישגים לימודיים

חובה

קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם, בדגש על שפת אם, מתמטיקה ואנגלית

 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • התלמיד רואה בהשכלה ערך, הוא רחב אופקים ובעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים.
 • התלמיד מממש את כישוריו ואת הישגיו הלימודיים והחברתיים בצורה מיטבית.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • הישגים לימודיים בשפת אם: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח' (עברית וערבית).
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח'.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מה מצב שליטת התלמידים במקצועות הליבה? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם יש מקצוע מסוים, שכבת גיל או קבוצת אוכלוסיה מסוימות, שדורשים מיקוד?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים כמשאב להשגת היעדים בתחומי הדעת?
 • האם המורים בקיאים בתכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?

תרבות ארגונית

 • לגבש מסד נתונים מדויק של תלמידים בשפה, מתמטיקה ואנגלית על-מנת להבנות תכניות התערבות לקידום הישגים.
 • להקפיד על נוכחות מרובה של המחנך הכולל בכיתתו, בעיקר עד כיתה ג'.
 • להקפיד לשלב בכיתות ד'-ו' מורים בעלי התמחות מקצועית מתאימה, בעיקר בתחומים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אמנויות וחינוך גופני.

הוראה-למידה- הערכה

 • להכיר את תכנית הלימודים וההישגים המצופים בכל אחד מתחומי הדעת.
 • לקבוע צומתי הערכה למעקב אחר התקדמות התלמידים ביחס ליעדים שהוגדרו בתכנית העבודה (בהתאם לחוזר מנכ"ל מבחנים).
 • למסד תהליכים של למידה שיתופית והערכת עמיתים.
 • לבסס מיומנויות הדרושות ללומד עצמאי.
 • לזמן התנסויות לרכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ושיח בסביבות למידה מגוונות בשפת אם ובאנגלית.
 • להבנות תכניות התערבות, המבוססות על משימות הערכה, על מיפוי ומסד נתונים של כל תלמיד ברמה פרטנית, קבוצתית וכיתתית.
 • להשתמש באופן מותאם ביחידות הוראה שפיתח ופרסם משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • לעודד את הקריאה ואהבת-הספר באמצעות מצעד-הספרים (א'-ו') וספריית פיג'מה (בכיתות א'-ב' בבתי-הספר שבהם התכנית פועלת).
 • לוודא ששיעורי הבית (סוג המטלות, הזמן הנדרש) מתאימים ללומדים. מומלץ לאמץ את כלל 10 הדקות (כיתה א' - 10 דקות, כיתה ב' - 20 דקות, וכן הלאה). זאת בהתבסס על כך שלא נמצא קשר בין כמות שיעורי הבית להישגים הלימודיים.
 • לזמן לתלמידים התנסויות מתוכננות בפתרון שאלות ברמות חשיבה גבוהות ובמתמטיקה שימושית ולקיים שיח מתמטי.
 • לקיים ימי שיא באנגלית בהם תוצגנה המחזות בנושאי תוכן שונים.
 • לשלב בכיתות ג-ד משימות היבחנות מתוקשבות וחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית

פיתוח מקצועי

 • לבסס קהילות מורים לתכנון משותף של דרכי הוראה-למידה-הערכה איכותיות בתחומי הדעת השונים.
 • לוודא ולקדם ידע מקצועי עדכני של רכזי מקצוע ומורים 'בדגש על קשר בין ידע אקדמי עדכני לבין ידע מעשי וכישורי הנחיה.
 • להעמיק את הידע של הצוות החינוכי בשילוב אוריינות טכנולוגית דיגיטלית בשפה, במתמטיקה ובאנגלית תוך יישום פרקטיקות הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובלמידה מרחוק.    

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע ומיומנויות בכל מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים, בהתאם לשכבת הגיל ולמאפייני התלמידים
 • תפקוד תקין-גבולי - לבסס את ההוראה על תכניות ועל הקצאת שעות בחינוך הרגיל לצד תכניות ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד.
 • שאר רמות התפקוד - לבנות תכנית מותאמת בהתבסס על תכנית הלימודים.
 • לקדם את רכישת הקריאה בהתמדה, בהלימה לגיל.
 • לטפח מיומנויות כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות לקלינאיות תקשורת.
 • ללמד מתמטיקה שימושית לצד נושאי תכנית הלימודים, תוך קידום חשיבה מתמטית וחיבור לנושאים מחיי היום-יום.
 • ללמד אנגלית בקרב תלמידים בתפקוד תקין-גבולי.
 • בשאר רמות התפקוד - לבחון הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים.

פיתוח מקצועי

 • לעודד התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד.    

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.
 • לבסס תרבות של מיצוי ומצוינות, התקדמות ועמל לצמיחה.
 • לבסס שגרות עבודה ללמידת עמיתים ולקיים תהליכי פיתוח מקצועי באמצעות "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת".

פיתוח מקצועי

 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").   

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח את מיומנויות השפה בהוראת מקצועות הקודש.    
 • מיפויים של הישגי התלמידים ותכנית עבודה דינמית הנגזרת מהמיפויים.
 • שימוש ביחידות הוראה שפותחו ופורסמו  על-ידי משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • שימוש במשימות הערכה ובחלופות בהערכה במטרה לבסס שליטה בשפת אם.
 • סביבות למידה מגוונות, המכוונות לשיפור ההישגים במקצועות הליבה.
 • מענים המאפשרים הוראה דיפרנציאלית.
 • מורים משתתפים בקהילה מקצועית, משתפים את עמיתיהם בתכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי
 • תלמידים משתתפים בהרצאות מומחים מקוונות (אקדמיה ברשת)
 • תלמידים מיישמים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת
 • חינוך מיוחד: תכניות בית-ספריות וכיתתיות בכל תחומי הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהלימה מרבית לנלמד בשכבת הגיל בחינוך הרגיל.


מתמטיקה

חינוך מיוחד

חרדי