מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

2 קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים

تعزيز مهارات التفكير من خلال سيرورات ناجعة للتدريس، التعلّم والتقييم

 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מיצ״ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה תפיסת הלמידה המשמעותית ברורה לצוות? האם יש צוות מוביל לקידום הנושא?
 • מהי תחושת המסוגלות ורמת הידע והמיומנויות של הצוות המקצועי בדרכי הוראה חדשניות ובשימוש בפרקטיקות הוראה איכותיות?
 • באיזו מידה מערכת השעות הבית ספרית ושאר הסדירויות הבית ספריות פורצות זמן ומקום ומותאמות לתפיסת הלמידה המשמעותית?
 • באילו דרכי הערכה חלופיות משתמשים בבית הספר? מהי איכות ההערכה החלופית? עד כמה הצוות בקיא במגוון דרכי ההערכה (לרבות מתוקשבות) ומיומן ביישום איכותי שלהן?
 • עד כמה התלמידים שותפים בהערכת הלמידה ותוצריה?
 • באיזו מידה ההערכה מייצרת שיח מעמיק ומשוב מקדם בין המורים לתלמידים? באיזו מידה ממצאי ההערכה משפיעים על הפעילות הבית ספרית?

תרבות ארגונית

 • הבניית שגרות וסדירויות: ארגון לומדים, ארגון זמן, גיוון בדרכי ההוראה-למידה-הערכה, ניהול סביבות הלמידה, התאמת מערכת השעות וכולי. זאת לקידום למידה-הוראה-הערכה איכותיות.
 • לבנות גרעין בית ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה המהווה סוכן שינוי המעורר השראה לקידום מיומנויות חשיבה.
 • למנות רכז הערכה בית ספרי שיקדם תכנון ויישום של תהליכי הערכה למידה בדגש על מיומנויות חשיבה.

הוראה-למידה-הערכה

 • לתכנן וליישם יחידות הוראה-למידה, המכוונות לפיתוח מיומנויות חשיבה, רגשיות וחברתיות בכל תחומי הדעת.
 • להתאים בין דרכי ההערכה לדרכי ההוראה בתחומי הדעת השונים תוך שילוב חלופות בהערכה (למשל, משימות היבחנות מתוקשבות בכיתות ג-ד).
 • לגבש בשיתוף התלמידים יעדים אישיים וקבוצתיים ואת הדרכים להשגתם תוך מעקב והערכה.
 • לשתף את התלמידים בתהליכי ההערכה (קביעת הקריטריונים להערכה, דרכי ההערכה) ולקיים משוב שיטתי בהיבטים לימודיים-רגשיים-חברתיים-ערכיים.
 • להשתמש במרחבי למידה המשלבים כלים דיגיטליים המקדמים למידה שיתופית, עבודה בצוות, למידה בדרך החקר והכוונה עצמית בלמידה.
 • לזמן לתלמידים משימות הדורשות עבודה בקבוצה לפחות שלוש פעמים בשבוע.
 • לשלב שיח ערכי בהוראת תחומי הדעת באמצעות עיסוק בדילמות, סימולציות, ניתוח מצבים מחיי היומיום וכולי.
 • לוודא ששיעורי הבית מקדמים את מטרות הלמידה ומתאימים לגיל הלומדים (סוגי המטלות, הזמן הנדרש וכולי). מומלץ לאמץ את כלל 10 הדקות (כיתה א - 10 דקות, כיתה ב - 20 דקות, וכן הלאה). 

פיתוח מקצועי

 • למסד שגרות המאפשרות לצוותי המורים התבוננות על פרקטיקות ההוראה-למידה-הערכה שלהם באמצעות למידת עמיתים, צפייה בשיעורים וניתוחם וכולי.
 • להעמיק את הידע המקצועי של צוותי החינוך בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה, לרבות הערכה דיגיטלית.
 • להעמיק את הידע המקצועי של צוותי החינוך בהתערבות ובעבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה.

תרבות ארגונית

 • לגבש עקרונות ודרכי הוראה לקידום מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • למסד נהלים וכלים לשם הערכת היישום של תוכניות ההוראה בזיקה לתוכניות הבית ספריות והכיתתיות.
 • למסד נהלים וכלים לשם הערכה של תפקוד התלמיד והישגיו, בזיקה לתוכנית האישית והכיתתית, תוך שימת דגש על תיעוד מוסדר של ממצאי ההערכה.
 • לקדם מינוי של רכז הערכה בבתי ספר לחינוך מיוחד אשר עבר הכשרה פורמלית לתפקיד זה בהתאם להגדרת תפקיד רכז הערכה בית ספרי.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בהתאם ליכולתם, כחלק מהתוכנית האישית והכיתתית.
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תוכנית הלימודים ומעבר לה, בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • להשתמש במגוון כלים להערכה בית ספרית, משימות הערכה חלופית וכלים מותאמים.
 • למפות את תפקוד התלמידים בתחומים השונים בהתבסס על ממצאי הערכה, תוך ציון רמות התפקוד השונות בכיתה/בשכבה, כבסיס לתכנון הוראה דיפרנציאלית.
 • לפתח וליישם תהליכי הערכה מותאמים לתפיסת הלמידה המשמעותית ברוח "לב לדעת" כמבססת זהות ציונית דתית.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • גיוון בדרכי הוראה-למידה-הערכה המכוונות לטיפוח מיומנויות, ובכללן מיומנויות חשיבה.
 • מרחבי למידה כיתתיים וחוץ-כיתתיים (לרבות וירטואליים) המכוונים לטיפוח מיומנויות שונות, ובכללן מיומנויות חשיבה.
 • יחידות הוראה כוללות מטרות הקשורות לטיפוח מיומנויות חשיבה.
 • ניצול שעות השהייה ושעות תומכות הוראה ללמידה ולצפיית עמיתים.
 • מורים נותנים משוב מקדם למידה, מלווים את התלמידים בתהליכים רפלקטיביים ובפרזנטציה.
 • תלמידים מוערכים בדרכי הערכה חלופיות ותוצרי ההערכה החלופית מוצגים במרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים.
 • תוצרי תלמידים, המבטאים רמות שונות של חשיבה ויצירה, במגוון ייצוגים של תנועה, צליל, צבע וצורה.
 • מתן אפשרויות בחירה וביטוי אישי לתלמידים בנוגע לתכנים לימודיים, ללמידה, פעילויות, מסגרת חברתית, מקום, זמן ודרכים לייצוג הלמידה.
 • פיתוח מקצועי ממוקד בדרכי הוראה מגוונות, חדשניות ואיכותיות, תוך הישענות על כוחות פנים-בית ספריים.
 • חינוך מיוחד: יעדים המתייחסים לקידום מיומנויות חשיבה בתוכניות האישיות והכיתתיות של התלמידים.
 • דור טכנולוגי - (2709) לימוד רעיונות מפתח, חשיבה מיחשובית וטיפוח מצוינות תוך הקניית כלים ומיומנויות באמצעות התנסות ביישומי המחשב השונים
 • רבדים - (851) תכנית הוליסטית ייישובית המציעה מערך תמיכה כוללני לבתי ספר בפריפריה; התכנית מציעה מערך תמיכה פדגוגי, חברתי וארגוני לבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית
 • למידה ניידת -(2240) סדרת השתלמויות הלכה למעשה המתמקדות בשילוב התקשוב בהוראה בכיתה עתירת טכנולוגיה בדגש על הקניית מיומנויות ההוראה של מחר
 • FCL כיתת העתיד - (1040) ששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, משתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • קרב למעורבות בחינוך - (657) תכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים
 • מקפצה - (840) תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות. התכנית נועדה לאפשר קידום לימודי, אישי וחברתי ומיצוי יכולותיהם ומתקיימת בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.
 • עידוד יוזמות חינוכיות - (793) תכנית עידוד יוזמות חינוכיות הינה תכנית לעידוד צמיחתן של יוזמות חינוכיות בקרב אנשי חינוך וליישומן במערכת החינוך. התכנית מטפחת יצירתיות וחדשנות בחינוך ומעודדת פיתוח שיטות חדשניות, רעיונות חדשים או חומרי לימוד לא שגרתיים המקדמים את המעשה החינוכי ועונים על צורך ייחודי של ילדי הגנים.
 • מאיצים בחינוך - (1280) תכנית הפונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך. התכנית מתקיימת במספר מרכזי פסג"ה שבתוכם פועלת חממה. תכנית זו הינה מסלול אישי לפיתוח מקצועי בו עובדי-הוראה מתרגמים את הידע והניסיון הרב שצברו להובלת מוצרים פדגוגיים חדשניים.
 • PBL-STEM ACADEMY - למידה מבוססת פרויקטים (2243). שיטה זו מחברת את הלמידה לחיי היום-יום וממצה את הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד. תוכנית חינוכית-טכנולוגית אשר הופכת את בית הספר למוביל בתחום ה-PBL ואת הלמידה לחווייתית יותר.
 • איחוד מול ייחוד - פיתוח מקצועי מקוון בחלופות בהערכה - (2792) מודל מקוון ללמידה משמעותית של נושאים רוחביים, המותאמים לכל תחומי הדעת. המודל מכוון ליישום מגוון רחב של דרכי הוראה-למידה-הערכה [ה.ל.ה]

למידה משמעותית

הערכה

שונות

חינוך מיוחד

חינוך ממלכתי-דתי

חינוך חרדי

 • למידה משמעותית - חומרים מאתר המחוז החרדי

מגזר ערבי

סדנאות עבודה להטמעת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה ב' ورشات عمل لفحص القراءة والكتابة للصف الثاني

תכנון שנתי למורה של כיתה א' تخطيط سنويّ لمعلّمة الصفّ الأوّل

הצגה תיאורטית להכרת עקרונות תיאורטיים וישומיים לקידום יישום מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'عرض نظريّ لفحص قراءة وكتابة للصفّ الأوّل

דגמי משימות הערכה במטרה לעצב את תהליכי הלמידה וההוראה בבית הספר.نماذج تنفيذيّة بهدف التّقييم

למידה בקבוצות קטנות כחלופה ללמידה בכיתה. التعلُّم في مجموعات صغيرة

תוכניות לימודים בשלב יסודי مناهج المرحلة الابتدائية

רכיבי ההערכה הפנימית בבית הספר היסודי כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי وثيقة حول مركّبات التقييم الداخليّ في المدرسة للمرحلة الابتدائيّة

יחידות הוראה מתוקשבות בחינוך הלשוני הערבי وحدات تعليميّة محوسبة في التربية اللغويّة العربيّة

מידע על התכנית ללמידה משמעותית تعلّم ذو معنًى

שיעורי בית  الوظائف البيتيّة في المدرسة

מגזר דרוזי

הפיקוח על המורשת הדרוזית

פעילויות מגוונות למגזר הדרוזי

 • הכרת העצמי כלומד: הכרת הלומד את עצמו ואת תהליכי הלמידה המתאימים לו בעזרת מערך הוראה המבוסס על ארבעה עקרונות: אתגור החשיבה, מתן כלים למעורבות פעילה בתהליך הלמידה ופיתוחם, יצירת מרחב מוגן ומעודד ורפלקציה עצמית ביחס לחומר הנלמד. בי"ס ניסויי בן צבי, נס ציונה
 • חינוך בכלים שלובים: פיתוח וביסוס תפקודי לומד ומלמד תוך הקניית מערך כלים לחשיבה מסדר גבוה באמצעות טיפוח יצירתיות רעיונית וביצועית. בי"ס ניסויי יובלים, עמק חפר
 • עושים שינוי: התנסות במחקר פעולה כאמצעי להעצמה אישית והעמקת המעורבות החברתית. בתהליך אפקטיבי שיטתי ומעשי המאפשר תרגום שאיפות מופשטות למטרות ופעולות תוך פיתוח חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות הנדרשות לעבודה בקבוצה. בי"ס ניסויי נווה במדבר, קיבוץ חצרים