מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

8 חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית

التربية للمشاركة الاجتماعيّة على المستوى الشخصيّ، والجماعيّ والمدرسيّ

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על השתתפות ופעילות חברתית-אזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית. 
 • עד כמה מערך המעורבות החברתית מובנה בבית הספר ומותאם לצורכי התלמידים והקהילה?
 • מהי רמת הידע המקצועי של הצוות החינוכי ותחושת המסוגלות שלו בהנחיית התלמידים במעורבות חברתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • עד כמה תהליכי המעורבות משולבים בהוויה הבית ספרית? האם מוקצה די זמן לרפלקציה?
 • האם בית הספר מקדם חיבור בין תחומי הדעת למעורבות החברתית?
 • באיזו מידה מקצה בית הספר זמן ומקום להנחיית מורים ותלמידים בהובלת הרכז החברתי-ערכי או רכז מעורבות? עד כמה הרכז עושה שימוש בידע ובכלים עדכניים שרכש במסגרות הפיתוח המקצועי במחוז?

תרבות ארגונית

 • להקצות מסגרות זמן לתכנון, ליישום ולהערכת יוזמות ומעורבות חברתית ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת בית הספר (החל מכיתה א).
 • למנות רכז לחינוך חברתי ערכי בעל תעודה ו/או המתמקצע בתחום.
 • לקבוע מועדים קבועים שבהם הרכז החברתי-ערכי ינחה את הצוות החינוכי בפיתוח יוזמות ומעורבות בבית הספר ובקהילה.
 • למסד מסגרות להוקרה ולהערכת תלמידים, מורים והורים מעורבים חברתית (בטקסים, בימי שיא בקהילה ועוד).

הוראה- למידה-הערכה

 • לנהל שיח ולמידה סביב דילמות וסוגיות, הקשורות למעורבות חברתית, במסגרות זמן קבועות ובזיקה לסילבוס חשוון/אוקטובר.
 • להפעיל יוזמות של מעורבות חברתית, בהתבסס על מיפוי ואיתור של צרכים, בשיתוף מורים, הורים ותלמידים ובהובלת הרכז החברתי-ערכי.
 • להכשיר את התלמידים לגלות מעורבות וללוות אותם בתכנון, ביישום, ברפלקציה, בהערכה ובמשוב.
 • להעריך כל תלמיד על תפקודו כמעורב חברתית בתעודת מחצית וסוף שנה (בדגש על אחריות, התמדה, יוזמה, אכפתיות, יכולת תכנון וביצוע).
 • להציג במרחבי למידה פיזיים ווירטואליים יוזמות של מעורבות חברתית, תוך מתן ביטוי לתהליך ולתוצר.

פיתוח מקצועי

 • לקיים מפגשי מליאות חדר מורים קבועים בהנחיית הרכז החברתי-ערכי בנושאי ידע ומיומנויות הנדרשים במעורבות החברתית; יזמות חברתית (מאיתור צרכים להפקת מיזם); הערכה, רפלקציה ומשוב; כלים יישומיים להנחיית התלמידים וההורים המעורבים חברתית.  

תרבות ארגונית

 • לקיים שיח בקרב מורים, תלמידים והורים בנושא מקומו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים כשותף פעיל ותורם בבית הספר ובקהילה.
 • לקיים שיח עם גורמים בקהילה על אודות יכולתם של תלמידים עם מוגבלות לתרום לזולת.      

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים מפגשי תלמידים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל תוך תכנון הזדמנויות לנתינה הדדית ולתרומה משותפת למען הקהילה.
 • להבנות ולהפעיל קבוצות מנהיגות תלמידים ותכניות מעורבות ברוח חזון החמ"ד.    
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • התלמידים והמורים יוזמים ומעורבים חברתית במגוון מסגרות ולאורך זמן, בשלבי התכנון, הביצוע, הרפלקציה, ההערכה והמשוב.
 • התלמידים המעורבים חברתית מקבלים ליווי והנחיה העוסקים בהתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית, ומוערכים במגוון ערוצים.
 • המורים מדווחים על תחושת מסוגלות בהנחיית התלמידים במסגרות למעורבות חברתית.
 • במרחבי הלמידה מוצגים תהליכים ותוצרים המשקפים יוזמות של מורים, הורים ותלמידים, המעורבים חברתית.
 • קיים תיעוד של מהלכי המעורבות החברתית ותוצריה והוא משמש ללמידה ולהתפתחות.
 • רכז חברתי-ערכי בעל תעודת רכז, המתמקצע בתחום ומשתמש בידע ובכלים העדכניים לקידום המעורבות החברתית (באמצעות מפגשי מליאה, צפיית עמיתים, הדגמה ועוד).
 • חינוך מיוחד: יוזמות של מעורבות חברתית בשיתוף תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.
 • מפגשים בגובה העיניים - 780תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • שגרירי מפתח הל"ב - 796 תכנית המאפשרת לתלמידים ליזום פעילות חברתית-ערכית ברמה בית-ספרית וקהילתית תוך יישום ההתנהגויות הנגזרות מערכי מפתח הל"ב. במסגרת התכנית משמשים התלמידים כ"שגרירי מפתח הל"ב".
 • תפקיד לכל תלמיד- 2819 תכנית חברתית-ערכית, המזמנת לתלמידים התנסות במילוי תפקיד, בהלימה לנטיות לבם, להעדפותיהם ולתחומים בהם הם מגלים עניין. וזאת, תוך התחשבות בהתפתחותם הקוגניטיבית, החברתית והרגשית שלהם.
 • יזמות זה בידיים שלנו - 2820 תכנית ליזמות חברתית-ערכית, המזמנת לתלמידים התנסות בתהליך יזמי שלם, על-פי שלבים מובנים ובחתירה ליצירת מוצר חדשני בתחום החברתי-ערכי.
 • בלב העניין - 2822 תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית בהקשרים אקטואליים. התכנית מזמנת ללומדים מפגש עם מתנדב מבוגר.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן.
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת מעורבות חברתית בקבוצה.
 • כולנו גיבורי אל- 2859 הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • עמיתים ומשפיעים - 846 תכנית להכשרת תלמידים כעמיתים מנהיגי דעה בנושאי טבק, אלכוהול וסמים ומאפשרת העצמה וחיזוק המנהיגות הצעירה תוך פיתוח אחריות אישית והדדית שתחזק אותם כ"שומרי סף" וכמקדמים אווירה חברתית של אורח חיים בריא.

חינוך מיוחד

חמ״ד

חרדי

מגזר ערבי:

מפתח הלב במשפחה, תכנית לשיתוף הורים בלמידה ובהתנסות חברתית ערכית مفتاح القلب في العائلة

שגרירי מפתח הלב, תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית سفراء مفتاح القلب

חומרי עזר רלוונטיים לעבודת רכז החינוך החברתי وسائل مساعدة لمركّز التربية الاجتماعيّة

פעילויות בזיקה לערך החודשי במסגרת תכנית מפתח הלב فعّاليّات القيم الشهريّة لبرنامج مفتاح القلب

מפגשים מלב אל לב תכנית חברתית-ערכית מיועדת למחנכי כיתות א'-ו' لقاءات من القلب إلى القلب

תכנית מנהיגות מובילה להתנסות מעשית באורח חיים דמוקרטי ובתפקידי מנהיגות בבית הספר القيادة الرائدة

 • פדגוגיה של קיימות: תוכנית חינוכית ערכית במסגרתה הסביבה והקהילה הופכות לחלק מתהליך ההוראה-למידה. התלמידים רוכשים ידע ומיומנות אוריינית בתחומי הקיימות החברתית והסביבתית, פועלים לאורם של ערכי התנדבות, אחריות, מעורבות, מחויבות ואכפתיות, ומחזקים חשיבה ביקורתית, נקיטת עמדה וצדק חברתי. בי"ס ניסויי אפק, ראש העין
 • עושים שינוי: התנסות במחקר פעולה כאמצעי להעצמה אישית והעמקת המעורבות החברתית, בתהליך אפקטיבי שיטתי ומעשי המאפשר תרגום שאיפות מופשטות למטרות ולפעולות תוך פיתוח חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות הנדרשות לעבודה בקבוצה. בי"ס ניסויי נווה במדבר, קיבוץ חצרים