מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

10 למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית

קיום מסגרות קבועות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית

 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי' המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • המוסד החינוכי פועל לשיפור האקלים הבית-ספרי בהיבטים של קשרי מורים-תלמידים, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות תוך קיום תכניות תומכות באופן קבוע וניטור תוצאותיהן.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עמם.
 • התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר -מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם מתקיים שיח רגשי הן מצד הצוות החינוכי והן מצד התלמידים?
 • האם מתקיים שילוב של דיון בסוגיות ערכיות ורגשיות בתחומי הזהות, המורשת והערכים ההומניסטיים בהוראת תחומי הדעת?
 • אילו בעלי תפקיד בצוות החינוכי מנחים את הלמידה וההתנסות במסגרות השונות? עד כמה נעשה שימוש בידע ובכלים עדכניים?
 • האם מתקיים שיח רגשי בקרב אנשי הצוות החינוכי למען רווחתם הנפשית וכמודל לשיח עם תלמידים?
 • האם קיימת הכשרה למחנכים חדשים, הכוללת את עקרונות ניהול כיתה, הכיתה כקבוצה חברתית ומיומנויות הנחיה?

תרבות ארגונית

 • לקבוע מועדים סדורים במערכת השעות להפעלת תכניות חברתיות- ערכיות-רגשיות בהתאם לשכבת הגיל במסגרת "מפתח הל"ב" ו"כישורי חיים".
 • לשלב שיח, למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית מעבר לשעת החינוך ובמסגרת הוראת תחומי הדעת.
 • לגבש תכנית עבודה למסגרות השונות בהתבסס על מיפוי בית-ספרי, המתייחס להיבטים השונים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית-ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית.
 • להעריך את תפקוד הלומדים ואת הישגיהם בהיבטים חברתיים, ערכיים ורגשיים ולתת לכך ביטוי גם בתעודה הבית-ספרית.

פיתוח מקצועי

 • לזמן לצוות החינוכי למידה של ידע וכלים עדכניים לצורך הנחיית המסגרות השונות.    

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע, מיומנויות וערכים לשם קידום תפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד וטיוב איכות חייו תוך איזון בין תחומי דעת ונושאי הכנה לחיים.
 • ללמד את תחומי ההכנה לחיים במגוון סביבות בבית-הספר ובקהילה תוך למידה עיונית והתנסות פעילה.
 • ללמד את תחומי ההכנה לחיים במסגרת שיעורים ייעודיים לנושא ובהקשר מותאם לתחומי דעת נוספים.
 • ללמד אמנויות תוך הבחנה בין שיעורי אמנות לבין טיפולים באמנות מבחינת צוות, לומדים, זמנים ותכנים ולאתר ממשקים מקדמים בין שני התחומים.
 • להעצים כישורים אמנותיים ולזמן ביטוי והצגת תוצרים אישיים על-פי אמות מידה אמנותיות.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה. 
 • לקדם את תפיסת החמ"ד "בית-הספר כמשפחה" - תכנית מערכתית – "אבני הדרך".    
 • להקצות שעת לימוד לתכנית מפתח הל"ב תוך הרחבת נושא הליכות עולם למסגרת המשפחתית    
 • להדריך את צוותי ההוראה בתכנית מפתח הל"ב בהובלת רכזי החינוך החברתי.    
 • מנהל בית-הספר, הרכז החברתי-ערכי והיועץ החינוכי מובילים שיח רגשי-חברתי-ערכי בצוות החינוכי ועם הקהילה.
 • במערכת השעות הכיתתית משובצים שיעורים להוראה של תכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל  
 • כל תלמיד משתתף במסגרות לשיח חברתי-ערכי-רגשי בהרכבים שונים (אישי, קבוצתי; רב-גילי, חד-גילי) מעבר לשעת החינוך.
 • בתכנית העבודה הבית-ספרית משובצות מגוון מסגרות פנים-בית-ספריות וחוץ-בית-ספריות (סמינרים, טיולים, טקסים, סיורים, ימי לוח וכו'), תוך התייחסות למטרות חברתיות-ערכיות-רגשיות.
 • בבית הספר קיימות מסגרות ייחודיות ופורצות דרך לקיום שיח ערכי-חברתי-רגשי
 • חינוך מיוחד: היבטים פסיכו-פדגוגיים משולבים בהוראת נושאי ההכנה לחיים, בפעילויות השונות ובתקשורת השוטפת עם התלמיד.
 • אל תלעגו לי - 805 תכנית מערכתית למניעת הצקה ואלימות באמצעות יצירת סביבה אכפתית ומתחשבת. התכנית נועדה לשפר את האקלים החינוכי-חברתי בבתי הספר באמצעות ולטפח סביבה אכפתית ומתחשבת.
 • גדולים ולא שותים – 806 תכנית לפיתוח כישורי התמודדות ומניעת שתיית אלכוהול בגיל הצעיר; התכנית מעודדת שיח עם תלמידי כיתות ה'-ו' והוריהם.
 • מפתח הלב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת שיח רגשי-חברתי-ערכי במפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים"
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802 תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • מפגשים בגובה העיניים - 780 תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • תוכנית כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • כולנו גיבורי אל - 2859 פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות. הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים" המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית מקום לכולם היא תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • בין חברים - 752 תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.
 • מזקנים אתבונן - 795 תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • חיים ברשת -2879 תכנית חינוכית ערכית הפועלת לקידום התנהגות מיטיבה, נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט בקרב תלמידים, מורים, הורים וגורמים בקהילה.
 • כחול לבן - 2789 תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".

חרדי

 • שנת ירושלים בחינוך - ירושלים אורו של עולם - תוכנית בין תחומית לחיזוק ערכים יהודיים, דתיים, ציוניים ולערכי מורשת ייחודיים בנושא ירושלים - לכל שכבות הגיל: קדם/יסודי/על-יסודי