מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

10 טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית

تنمية التسامح والكفايات الثقافيّة الحضاريّة كأساس للتعايش المشترك في المجتمع متعدّد الثقافات

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, דיווחי תלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה מזדמנת לתלמידים האפשרות להיחשף בצורה מונחית לתרבויות שונות בתוך קהילת בית הספר, או לקהילות אחרות?
 • באיזו מידה הצוות והתלמידים בעלי מודעות להבדלים תרבותיים, המשפיעים על ערכים, על תפיסות והתנהגויות?
 • מהן ההזדמנויות שבית הספר יצר לקידום מפגשים בין אוכלוסיות מגוונות?
 • כיצד בית הספר מכשיר את תלמידיו להתמודדות עם עמדות מגוונות?
 • עד כמה חושף בית הספר את תלמידיו לדילמות ולאתגרים הנוגעים לסוגיות הנדונות?
 • עד כמה הרכב קהילת הבאים בשערי בית הספר מגוונת ועד כמה ניתנת התייחסות לנושא זה?

תרבות ארגונית

 • למסד מסגרות המעודדות ומאפשרות היכרות וקידום הסובלנות באמצעות מפגשים לשיח בנושא רב-תרבותיות בקהילת בית הספר ובחברה הישראלית.
 • לשלב בתוכנית העבודה הבית ספרית פעילויות המקדמות רב-תרבויות בתחומי הדעת, בשעת חינוך ובפעילות הפנאי.
 • לתת ביטוי בסביבות הלמידה לרכיבי הכשירות התרבותית.
 • לתרגם או לתווך עבור תלמידים והוריהם שהשפה העברית אינה שגורה בפיהם, חוזרים, הודעות ומסמכים חשובים. 

הוראה-למידה-הערכה

 • לנהל שיח בנושא התפיסה הרב-תרבותית תוך היכרות עם מאפייני תרבויות בקרב קהילת הלומדים בבית הספר ובחברה הישראלית, לעידוד ההכלה.
 • לכבד ולאפשר שימור של תרבויות המוצא ושפות האם כבסיס להעצמת הפרט והחברה.
 • לקדם מיזמים שיתופיים בין בתי ספר בדגש על רב-תרבותיות.
 • לזמן טקסטים לימודיים וספרותיים בנושא רב-תרבותיות וסובלנות ולקיים שיח בעקבות הקריאה.
 • לציין ימי לוח של המגזרים השונים בהתאם לאוכלוסיית באי בית הספר.

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בנושא הכשירות התרבותית ומניעת גזענות.

הוראה-למידה-הערכה

 • להכיר ולחוות את המגוון המגזרי והעדתי בתוך בתי הספר לחינוך מיוחד ובמרכזים החינוכיים בבתי החולים, כהזדמנות ללמידה ולהתנסות בערכים רב-תרבותיים.
 • להטמיע את התוכנית "יש"י – יחד שבטי ישראל", בהלימה לאבני הדרך של החמ"ד.
 • אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • פעילויות מגוונות, הנותנות ביטוי לשונות הרב-תרבותית בכל תחומי החיים של בית הספר.
 • שילוב ימי חג ומועד בלוח הפעילות הבית ספרי.
 • פעולות להתמודדות עם שיח שנוי במחלוקת.
 • פעולות לחיזוק ולטיפוח זהות ייחודית ואישית.
 • מסמכים, חוזרים והודעות מתורגמים עבור הורים ותלמידים שאינם דוברי עברית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות להיבטים עדתיים ומגזריים בהתאם לאוכלוסיית בית הספר, ברמת הצוות וברמת התלמידים.
 • כשירות תרבותית 861 - תכנית המכשירה את צוותי החינוך לאתר תלמידים אשר נוטים להתנהגויות אנטי סוציאליות מתוך אובדן זהות או הטמעת זהות כתוצאה מתהליכי ההגירה. הכלים הפסיכו-חינוכיים נשענים על גישות אינטר-סובייקטיביות ורב תרבותיות המאפשרות לפגוש בתלמידים העולים מתוך כבוד לכלל התרבויות ומהתפיסה שהריבוי יוצר עושר תרבותי.
 • מורשת יהדות אתיופיה - 2804 עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה.
 • קש"ר - 2860 קשב ושיח רב תרבותי - שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים.
 • Schools Onlion - ׳ 1044 - התכנית פועלת על מנת לקיים למידה משותפת של נושא מסוים עם אוכלוסייה ממגזר אחר או מרוחקת כאשר המחשב מהווה פלטפורמה לשיתופיות וליצירת קשר.
 • חינוך משלב לסובלנות: המוסד החינוכי כבית יוצר לשיח דיאלוגי המאפשר הגדרה רחבה של הזהות היהודית האישית תוך היכרות והתנסות במנהגי הזרמים השונים. בי"ס ניסויי מעיינות, כפר אדומים.