מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

11 שילוב ערכים בפעילות בית הספר

חובה

שילוב בפעילות המוסד החינוכי של ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר

 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • צוות החינוך מחנך לערכים דמוקרטיים, יהודיים, ציוניים והומניסטיים ומחזק את הזיקה לארץ, למורשת ולמדינה (בהתאמה למאפייני כל מגזר).
 • התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת ולמדינה יהודית ודמוקרטית, והמתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית, המבוססת על מאפייני כל מגזר).
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם התכנית החינוכית של בית-הספר מביאה לידי ביטוי ערכים המופיעים בחזון בתחומי הדעת ואורח החיים הבית-ספרי?
 • האם משולבים ערכים בהוראת תחומי הדעת במרחבי הלמידה ובאורח החיים הבית-ספרי (טיולים, הפסקות, טקסים, ימי שיא בחיבור לחגים ולימים מיוחדים, מפגשי הורים וקהילה וכו')?
 • האם קיימת מוכנות ומסוגלות של הצוות לקיים דיונים ערכיים ולעסוק בדילמות בחיבור לתוכני הלימוד ולנושאים אקטואליים ואזרחיים?
 • עד כמה הצוות החינוכי מוכשר ומיומן ביצירת חיבורים בין ההיבטים הרגשיים להיבטים החברתיים ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • האם תלמידים מוערכים גם בתחום החברתי-ערכי? מהן העדויות לכך?
 • האם התכנית "בשבילי הזיכרון" מופעלת במגוון הקשרים, זמנים ומסגרות, לאורך השנה?
 • האם בית-הספר מתבסס על מסד נתונים בגיבוש תכנית ההכנה לשירות משמעותי?

תרבות ארגונית

 • לשלב ערכים באורח החיים הבית-ספרי בחיבור לחזון הבית-הספרי, לתרבותו וליעדיו.

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב בתכנון ההוראה-למידה בתחומי הדעת ערכים והתנהגויות, הנקשרים לתחום הדעת.
 • ליישם את תכנית "בשבילי הזיכרון" להנחלת זיכרון השואה.
 • לשלב חינוך לסובלנות, לרב-תרבויות ולשמירה על זכויות האדם בהוראת תחומי הדעת ובציון ימי לוח רלוונטיים.
 • לעסוק בדילמות מוסריות-ערכיות בהלימה למאפייני הלומדים ולרלוונטיות לחייהם תוך תרגום לעשייה.
 • לקדם שיח חברתי-ערכי עם תלמידים מהתפוצות באמצעות המרחב הווירטואלי ובמסגרות ללמידה מרחוק.
 • לשלב במרחבי הלמידה תוצרים של למידת ערכים בהוראת תחומי הדעת.
 • להקצות שעות למקצוע תרבות יהודית-ישראלית במערכת השעות הכיתתית.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע המקצועי של כלל הצוות החינוכי בפיתוח מודלים וכלים יישומיים לשילוב ערכים בהוראת תחומי הדעת ובראייה בית-ספרית.
 • לפתח את מיומנות הצוות בניהול שיח רגשי-חברתי-ערכי במסגרות שונות.
 • לקיים מפגשי פיתוח מקצועי מוסדי בתכנית "בשבילי הזיכרון" (3 מפגשי מליאה חובה לבתי-ספר במגזר היהודי - עד תשע"ט).

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד מורשת ומולדת בהתבסס על תכניות לימודים רגילות ומותאמות.
 • לזמן למידה והתנסות ביישום ערכים, בשיעורים ייעודיים ובחיבור לתחומי דעת ולנושאי הכנה לחיים.
 • לעסוק בנושא השואה והגבורה בהתאם למאפייני התפקוד והלקות תוך יישום המתווה המותאם של תכנית "בשבילי הזיכרון" וחומרים נוספים.
 • לקדם השתתפות בפעילות חוץ-בית-ספרית ובטיול שנתי תוך מימוש הזכות לטיול מונגש.
 • לעודד השתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער בשילוב פרטני או קבוצתי
 • לטפח זהות ציונית דתית בתחומי הדעת ובפעילויות חינוכיות.
 • חמ"ד - הטמעת תכנית "יש"י - יחד שבטי ישראל": פעילויות משותפות סביב לוח השנה.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • בתכניות ההוראה-למידה של תחומי הדעת מודגשים ההיבטים הערכיים של הנושאים הנלמדים, תוך שימוש במודלים ובכלים שפיתחו לצורך זה.
 • יסודי: בשיעורי החינוך ובתחומי הדעת עוסקים בסוגיות ובדילמות מוסריות וחברתיות אזרחיות.
 • בתכנית החינוכית-ערכית משולבים ימי לוח, הידועים לכלל באי בית-הספר.
 • מרחבי הלמידה מזמנים שיח, למידה והתנסות בעקבות ערכים.
 • תכנית "בשבילי הזיכרון" מיושמת הן בשבוע שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה והן במגוון הזדמנויות רלוונטיות.
 • הרכז החברתי-ערכי שותף בצוות ההנהלה ומוביל את מהלכי התכנון וההפעלה של התכנית הבית-ספרית.
 • קהילה הוגנת- בניית סדירויות בית ספריות לתרגול ערכי צדק וניהול דילמות מוסריות
 • בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה במערכת החינוך גני ילדים יסודי ועל יסודי
 • קשר רב דורי - 795
 • מורשת יהדות אתיופיה -  2804 עוסקות בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • נעלה לירושלים -  790 תכנית לחיזוק מורשת, תרבות ומסורת ישראל תוך עידוד הסיורים והטיולים בירושלים

חינוך מיוחד

חמ"ד

חרדי