מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

12 התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים

התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים במרחב בית-ספר

 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו.
 • צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית והמתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית המבוססת על מאפייני כל מגזר).
 • שיעור המורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על חינוך חברתי ועידוד להתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, דיווחי תלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • באיזו מידה מזמן ומאפשר בית-הספר לתלמידים ביטוי אישי והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות וקיום שיח בקורתי?
 • עד כמה התרבות הבית-ספרית מבטאת ערכים של אמון ושותפות בין כלל באי בית-הספר? צוות המורים לבין עצמו, בין מורים לתלמידים, בין תלמידים לבין עצמם, בין הצוות להורים וכו'.
 • האם בבית-הספר פועלת מועצת תלמידים?

תרבות ארגונית

 • למסד מסגרות, המעודדות והמאפשרות ייצוג של תלמידים ושותפות בתהליכי קבלת החלטות ובביצוען.
 • לגבש את תכנית הפעולה של מועצת התלמידים, בדגש על יוזמות ועל השתתפות בתהליכי קבלת החלטות.

הוראה-למידה-הערכה

 • לאפשר לתלמידים ביטוי אישי והבעת עמדות בנושאים חברתיים ואקטואליים במסגרות של "דיבור בציבור".
 • לשוחח באופן מפורש על הקשר בין הנלמד בבית-הספר לחייהם האישיים של התלמידים, לחיי החברה והמדינה.
 • לקדם שיח של מורים, הורים ותלמידים בסוגיות אזרחיות וחברתיות תוך התנסות במעורבות.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בהנחיית מסגרות הפעולה של חברת הילדים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם השתתפות תלמידים ממסגרות החינוך המיוחד בסיורים מותאמים בכנסת ובפעילויות "מתחברים לכנסת" במסגרות החינוכיות.
 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום השתתפות התלמידים בתהליכים בתחום החברתי ובתחומים נוספים.
 • להפעיל את תכנית "הקהל למען ציון".
 • לקדם את תכנית "יש"י - יחד שבטי ישראל". 
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • תלמידים משכבות גיל שונות מביעים עמדה בנושאים חברתיים ואזרחיים הקשורים לבית-הספר, לקהילה ולחברה
 • מורים, הורים ותלמידים משתתפים בקביעות במסגרות המאפשרות שותפות בתהליכי קבלת החלטות ובביצוען
 • יסודי - יוזמות של מועצת התלמידים נותנות מענה לצורכי חברת הילדים בבית-הספר והקהילה
 • על-יסודי - מועצת תלמידים פעילה ויוזמת הפועלת על-פי תו תקינות המועצות.
 • מסגרות המאפשרות למידה של ערכים חברתיים, דמוקרטיים והומניסטיים לצד התנסות מהלכה למעשה
 • חינוך מיוחד: מפגשים עם גורמים המייצגים תהליכים דמוקרטיים, בתוך בית-הספר וכן באתרים שונים במדינה ובקהילה
 • מפגשים בגובה העיניים - 780 תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • חשיבה בתהליך הלמידה -אסטרטגיות חשיבה ותהליכים מידעניים

חינוך מיוחד

חמ"ד