מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

13 טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית

تعزيز القيادة لأصحاب الوظائف الوسطية داخل المدرسة

 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל.
 • האם קיים בבית הספר תהליך של ביסוס והעצמה של דרג ביניים, המסוגל להובלת תהליכי עומק לימודיים וחברתיים?
 • עד כמה דרג הביניים חש מוביל ושותף בקידום התרבות של למידה משמעותית בבית הספר? עד כמה שאר הצוות מקבל ומקדם את ההובלה?
 • עד כמה מעורבים סוכני השינוי ואנשי הצוות בתהליכים אסטרטגיים (תכנון, צוותי חשיבה, סיוע לעמיתים, קידום למידה משמעותית)?
 • באיזו מידה קיימות סדירויות של למידה-הוראה מתמדת של דרג הביניים בתוך בית הספר?
 • האם צוות ההנהלה מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה פדגוגית מעבר למערך התפקידים הקיים בבית הספר?
 • האם דרגי הביניים משולבים בצוות ההנהגה המוביל הבית ספרי?
 • האם בבית הספר קיימות פלטפורמות המאפשרות לדרגי הביניים להנחות את עבודת הצוותים?
 • האם קיים פורום ייחודי לדרג הביניים לדיון בסוגיות משותפות, כגון הובלת שינוי, מנהיגות וכדומה?

תרבות ארגונית

 • למנות רכזים על פי צורכי בית הספר לצורך הצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.
 • לדאוג שהרכזים ובעלי התפקידים בבית הספר יתמקצעו בתחומם.
 • למסד שגרות וסדירויות במערכת השעות, המאפשרות מסגרות למידה ועבודה משותפות של צוותים מגוונים בבית הספר בהובלת המנהיגות הבית ספרית (צוות מוביל, צוות רב-מקצועי וכולי).
 • לבסס קהילות מקצועית לומדות בית ספריות המונהגות על ידי מנהיגות הביניים וכוחות פנים.
 • לבנות גרעין בית ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים, המהווה דוגמה ומעורר השראה בקרב חברי הצוות הבית ספרי.
 • למנות רכז הערכה בית ספרי, המסייע בהצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.
 • למנות רכז חברתי-ערכי בעל תעודת רכז או המתמקצע בתחום בעל יכולות מוכחות בהנחיית הצוות החינוכי ביישומה של תוכנית הפעילות החברתית-ערכית.
 • למנות רכז השתלבות בית ספרי ולוודא שהוא מתמקצע במסגרות המתאימות.
 • לפתח מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים המאפשרים למנהיגות הביניים הובלת למידה שיתופית בקרב צוות המורים, פיתוח מיומנויות חקר ולמידה עצמית.
 • להעמיק את הידע המקצועי של דרג הביניים בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה ובכללם הערכה בסביבה דיגיטלית.

פיתוח מקצועי

 • לפתח התמחויות שונות בפדגוגיה גנרית ובהתאמה הדיסציפלינרית בקרב דרגי הביניים כדי שיוכלו לתמוך בצוות הבית ספרי.
 • לשלב מורים מנהיגים מבית הספר בתוכנית "מורים מובילים".
 • לעודד את דרגי הביניים להוביל קביעת יעדים אישיים וקבוצתיים לתהליכי למידת הצוות. 
 • לעודד את בעלי התפקידים להיות בלמידה ובהתפתחות מתמדת ולהפוך זאת לאורח חיים.

תרבות ארגונית

 • לבסס בעלי תפקידים לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים בבית הספר לחינוך רגיל.     
 • ליזום בניית צוות הכולל בעלי תפקידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד המלמדים בבית הספר, להובלת תהליכים לטיוב המענה למגוון מאפייני הלומדים.      
 • למנות בכל בית ספר מורה אחראי לנושא "למידה ולב", המטמיע ערכי למידה משמעותית ברוח "לב לדעת".
 • לעודד תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת".
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • במסגרת הפיתוח המקצועי הבית ספרי, מפותח ומיושם ידע פדגוגי הנשען על כוחות פנימיים בבית הספר.
 • שיפור באיכות תהליכי הוראה-למידה-הערכה.
 • מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתוכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי.
 • בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי התפקידים ולמורים חדשים.
 • דרג הביניים וצוותי ההוראה יוזמים ומחדשים דרכי הוראה והערכה וצוות ההוראה מרגיש בנוח לפנות לבעלי התפקידים להתייעצות.