מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

14 קידום שותפות הורים

קידום שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי

 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון המימוש של יעדיו ומשימותיו.
 • המוסד החינוכי מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו. 
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי המורים על שותפות הורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • עד כמה הצוות פתוח ומוכן לשותפות עם הורים? עד כמה קיימים מתחים וחיכוכים בין הורים למורים?
 • עד כמה קיימים הקשבה, דיאלוג ואמון כערכים המקדמים שותפות עם ההורים?
 • באיזו מידה ההורים תורמים לקידומו של אקלים מיטבי בבית-הספר?

תרבות ארגונית

 • להבנות סדירויות, המאפשרות שיח בקרב המורים ובקרב נציגות הורים לקידום השותפות.
 • לשתף הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל בפעילות הנהגת ההורים הבית-ספרית.
 • לתכנן מהלך מערכתי לשותפות חינוכית עם הורים, המבסס הקשבה, אמון ודיאלוג בתחומים הלימודי, החברתי והרגשי.
 • לשלב מעורבות הורים בתכנית "חונכות בקריאה" כמלווים של תרגול מיומנות הקריאה (מומלץ על תקופות תרגול שלושה שבועות, שלוש פעמים בשנה - תרגול יומי של 7 דקות קריאה קולית של הילד בפני הוריו) 

פיתוח מקצועי

 • להכשיר, ללוות ולתמוך בצוותים חינוכיים בניהול שיח מקדם עם הורים ולהציע כלים להתמודדות עם קונפליקטים המתעוררים עם הורים.     

הוראה-למידה-הערכה

 • למסד ערוצי תקשורת בין כלל הצוות ובין ההורים תוך הפעלת שיקול דעת, הגדרת גבולות השיח ואופיו.
 • לקדם קשר עם משפחות התלמידים לטיוב מענה מקצועי כולל ולשותפות בקביעת תכנית אישית ויישומה.

תרבות ארגונית

 • לטפח בבתי-ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל לקחת חלק בהנהגת ההורים הבית-ספרית והקהילתית.
 • להפעיל את תכנית "במ"ה - בית מדרש הורים" לפיתוח שיח של קהילה לומדת ושותפה.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מסגרות קבועות של שיתוף, שיח והערכה בין הצוות החינוכי להורים.
 • פסיכולוג/יועץ מעורב ומקדם שותפות חינוכית בין מורים להורים ומורים פונים לפסיכולוג/יועץ במצבי מחלוקת עם הורים.
 • יזמות הורים ותלמידים.
 • חזון ותקנון בית-ספרי, המנוסח על-ידי כל באי בית-הספר.
 • מסוגלות צוות החינוך להוביל שיח מקדם להתמודד עם מצבי מחלוקת.
 • שיח פנים בית-ספרי על תפיסות עולם בנושא מעורבות הורים וניהול מחלוקות ומסמך תכנון והיערכות בית הספר לקידום השותפות עם ההורים.