מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

15 טיפוח ייחודיות וחזון בית-ספריים

تعزيز التميّز والرؤيا المدرسيّة

 • שיעור המורים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על עבודה שיתופית של מורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מספר היוזמות של מורים, הורים ותלמידים לקידום רעיונות ופיתוחים מגוונים, מדידה עצמית.
 • עד כמה לבית הספר יש עיקרון מארגן - DNA - ברור ומובחן שמנחה את העשייה הבית ספרית?
 • באילו אופנים צוות המורים מניע יוזמות פדגוגיות, מפתח תהליכי למידה חדשניים ומקיים קהילות למידה בית ספריות?
 • באיזו מידה קהילת ההורים/התושבים ברשות מזהים את בית הספר ככזה שיש לו גוון ייחודי ומובחן משאר בתי הספר ברשות?
 • באיזו מידה תוכנית הלימודים הבית ספרית השתנתה/פותחה בשנים האחרונות על ידי צוות המורים?
 • בחינה מחדש של העשייה הבית ספרית, הכוללת מרכיבים פדגוגיים, ארגוניים, צוותיים וקהילתיים, ובדיקת מידת ההלימה שלהם אל מול חזון בית הספר.
 • שיתוף נרחב של גורמים בעיצוב הזהות המתגבשת, תוך דיאלוג המשכי עם זהות המנהל.
 • איתור ורתימת שותפים רלוונטיים - מבית הספר ומחוצה לו, לעיצוב העשייה הבית ספרית.
 • חילוץ עיקרון פדגוגי מארגן, שיהווה את ה-DNA הבית ספרי והגדרה מחדש של ההבטחה החינוכית הבית ספרית.
 • פיתוח מתמשך של העשייה הבית ספרית (החל מהל"ה, דרך המבנה הארגוני, מערכת ומבנה השיעורים, פיתוח צוות, תוכנית חברתית-ערכית ועוד) כך שתתבסס על הזהות הבית ספרית ועל ההבטחה החינוכית.
 • שינוי סדירויות בית ספריות והקצאת משאבים, שיתמכו בעשייה הבית ספרית המתחדשת.
 • ייסוד מנגנונים שיאפשרו את המשכיות ההתפתחות הבית ספרית (צוות מו"פ בית ספרי/השתלמות מוסדית מותאמת/שעות פיתוח לצוות/קהילות פיתוח מקצועיות ברמה הרשותית).
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • לבית הספר תהיה זהות מובחנת וברורה והבטחה חינוכית שתבוא לידי ביטוי בכלל שגרות בית הספר.
 • ביטויים פדגוגיים חדשניים ומותאמים לזהות בית הספר ישתקפו בתוכנית הלימודים, בידע, במיומנויות, בכישורים, בשיטות ההוראה ובדרכי ההוראה, בגישות לידע, בסביבות הלמידה, בתכנון הזמן, במסגרת הלמידה, בדרכי הערכה חלופיות, במנגנונים השונים של המוסד החינוכי ואף בדרכים להפצת הידע והכלים שפותחו בבית הספר.
 • בית הספר הוא ארגון לומד, משתנה ורלוונטי, שיש לו הבטחה חינוכית בהירה ובכל שגרותיו ניתן למצוא ביטויים להבטחה זו . 
 • צוות מו"פ בית ספרי היוזם תהליכי כתיבה של תוכניות לימודים או פרויקטים יצירתיים המקדמים חדשנות בית ספרית. 
 • מרחבי למידה חדשניים המתאפיינים בפדגוגיה פורצת דרך בממדים של ארגון הזמן, המרחב, התכנים, הלומדים ודרכי ההוראה המקדמים את מיומנויות המאה ה-21.
 • בית הספר מפעיל מנגנונים מובנים, שיטתיים ולאורך זמן, אשר מקדמים פיתוח ידע וכלים חדשים לטובת כלל חברי צוות מורים.
 • ריבוי וגיוון של יוזמות הצומחות מהמורים, התלמידים וההורים.