מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

15 קידום אקלים מיטבי

קידום אקלים בית-ספרי מיטבי

 • המוסד החינוכי פועל לשיפור האקלים הבית-ספרי בהיבטים של קשרי מורים-תלמידים, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות תוך קיום תכניות תומכות באופן קבוע וניטור תוצאותיהן.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • התלמיד בעל תחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגויות ורגשות ופועל מתוך מודעות לנקודות החוזק והתורפה שלו.
 • התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר. 
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית תוך התייחסות להיגד: "כשעצוב לי או כשרע לי אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי".
 • שיעור התלמידים המדווחים על העדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהו מצב האקלים הבית-ספרי? אילו היבטים אקלימיים דורשים שיפור?
 • באיזו מידה מתנהל שיח בית-ספרי על-אודות מצב האקלים?
 • עד כמה הצוות מאמין ומחויב לשיפור האקלים?
 • מה מידת המסוגלות והמיומנות של הצוות החינוכי לעשות שימוש במנעד תגובות חינוכיות, משמעתיות וטיפוליות מותאמות על-מנת להתמודד עם בעיות משמעת, בעיות התנהגות והתנהגויות סיכון נוספות? 

תרבות ארגונית

 • למפות ולאבחן באמצעות מגוון כלים את תמונת המצב הבית-ספרית בנושאי אקלים, תוך אבחון וזיהוי של כוחות, עוצמות והזדמנויות.
 • לבנות ולהפעיל את התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות  במרחבי החיים השונים הפיזי והווירטואלי.
 • לייצר פתיחה משמעותית וחווייתית של יום הלימודים במטרה להשפיע על האקלים ועל האווירה בבית-הספר (כדוגמת שיר של יום).
 • למסד שגרות ומנגנונים המאפשרים ליווי לצוות בתחומי אקלים ומניעת אלימות במרחבים השונים הפיזי והווירטואלי
 • למסד סדירויות, המאפשרות קיום שיח רגשי-חברתי אישי וקבוצתי מתמשך וקבוע של מורים עם תלמידים.
 • להעניק ליווי ותמיכה לצוות החינוכי בשגרה ובעתות משבר.

פיתוח מקצועי

 • לבסס ידע וכלים בקרב הצוות החינוכי להפעלת התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי  וצמצום אלימות על-ידי היועץ ו/או הפסיכולוג.
 • ליווי הצוות החינוכי והכשרתו להפעיל מנעד תגובות חינוכיות לאירועי משמעת, אלימות והתנהגויות סיכון.

תרבות ארגונית

 • למפות צרכים ומענים בהקשר לאקלים הבית-ספרי תוך שימת דגש על מתן מענים לתלמידים עם קשיי התנהגות.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מבנים ושגרות קבועות, המיועדות לקידום האקלים ולשותפות חינוכית: בצוות הניהול, בצוות המורים ובשיח עם תלמידים והורים.
 • תלמידים מעורבים בעשייה הבית-ספרית לקידום האקלים.
 • תקנון שנבנה בשיתוף הורים ותלמידים, הידוע לכלל באי בית-הספר, והמתעצב באופן שוטף.
 • בית-ספר מטפל באירועי אלימות וסיכון במידתיות ובהוגנות. לדוגמה: מגיב משמעתית לכל ילד בהתאם למצבו ולמעורבותו באירוע.
 • בבית-הספר יש שיח רגשי, חברתי וערכי.
 • הצוות החינוכי מוכשר בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה למידה.
 • קיים מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: קשיי משמעת, קשיי התנהגות ועוד.
 • הסביבה הפיזית בטוחה ואסתטית.
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • הטייסת - 814 תכנית להובלת שינוי התנהגותי, חברתי-ערכי בקרב צעירים בישראל במטרה לטפח: מוטיבציה, מצוינות, אחריות, מנהיגות אישית ודימוי עצמי בקרב אוכלוסיות מוחלשות;

  חוזר מנכ''ל תשעג/8, כ"ג בניסן התשע"ג, 03 באפריל 2013


חינוך מיוחד


חמ"ד