מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

16 יצירת רצף חינוכי

קידום רצף חינוכי לאורך כל היום וכל השנה

 • המוסד החינוכי מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.
 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • התמדה בבית-הספר.
 • נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מחויב לתפיסת הרצף לאורך היום והשנה? מהי מידת המסוגלות שלו לקידום רצף?
 • מהי מידת שיתוף הפעולה עם גורמים חוץ-בית-ספריים לחיזוק הרצף, בין אם במנגנוני עבודה ובין אם בפעילויות חינוכיות משותפות?

תרבות ארגונית

 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות בהתאם לצרכים תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד.
 • למסד ערוצי תקשורת עם גורמים בקהילה ועם מוסדות החינוך הלא פורמלי במטרה לתת מענה לצרכים לימודיים, חינוכיים וחברתיים.
 • לעודד התנהלות בית ספרית כארגון מתוקשב הנותן מענה מיטבי ללומדיו בשגרה ובעתות חירום

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד את התלמידים דרכים לניהול פנאי באופן מושכל ובטוח בשעות אחר הצהריים ובחופשות.
 • לשלב תהליכי רפלקציה  בעקבות חופשות, במיקוד על עיבוד החוויות וקבלת החלטות הנוגעות לפנאי איכותי.
 • לשלב את תנועות הנוער בפעילויות פורמליות ובפעילויות לא פורמליות.
 • לפרסם באתר הבית-ספרי חומרי העשרה עדכניים בנושאים לימודיים וחברתיים, שישמשו את התלמידים במהלך השנה ובחופשות.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בנושא תהליכי רפלקציה ופנאי.    

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במגוון תכניות הקיץ של משרד החינוך.
 • לעודד השתתפות תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער ובפעילות המתנ"סים. 
 • להטמיע תכנית חמד של חופש לאורך השנה.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מתקיים שיח רציף במהלך שנת הלימודים ובחופשות בין מורים לתלמידים-הורים-קהילה בערוצים שונים, לרבות בערוץ הווירטואלי.
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית-ספריות וקהילתיות מגוונות ותקנון בית הספר משקף עידוד להשתתפות בהן.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימות סדירויות ומנגנונים לחיזוק הרצפים.
 • בית-הספר מנגיש לתלמידים את השירותים החינוכיים בקהילה.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות
 • אל תלעגו לי - 805 תכנית מערכתית למניעת הצקה ואלימות באמצעות יצירת סביבה אכפתית ומתחשבת.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית ליבה חברתית-ערכית ליבת שעת חינוך המתמקדת בטיפוחם של ערכים והתנהגויות באופן ספיראלי.
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802 תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • הטייסת 814 תכנית להובלת שינוי התנהגותי, חברתי-ערכי בקרב צעירים בישראל במטרה לטפח: מוטיבציה, מצוינות, אחריות, מנהיגות אישית ודימוי עצמי בקרב אוכלוסיות מוחלשות; יסודי ועל יסודי
 • מעלים באקלים מטרות התוכנית הן: לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עמם הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות 662 בתוך אתר שפ"ינט
 • כישורי חיים - 2861 ערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • תלמידים למען תלמידים כולנו גיבורי אל 2859הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860 בערכה תמצאו תשובות לשאלות מורכבות בנושאים רבים ומגוונים הנמצאים בויכוח וקונפליקט ברמת היחיד, הכיתה, בבתי הספר, הקהילות והחברה הישראלית
 • עבודה קבוצתית במודל עוצמה - שליטה עצמית וחשיבה חיובית לתלמידים עם בעיות התנהגות 844תכנית טיפולית המקנה מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית. התכנית מיועדת לתלמידים עם בעיות התנהגות ומבוססת על מודל לשליטה עצמית
 • מטיב"ה מערך טיפולי לתלמידים עם בעיות התנהגות - 834תכנית המספקת מערך טיפולי לתלמידים מאותרים עם בעיות התנהגות קשות (אך לא עם מופרעות רגשית).
 • התקשרו"ת - הורות תומכת קשר ותקווה - 855 קבוצות הורים ל מניעת בעיות משמעת והתנהגות אלימה באמצעות התערבות פסיכולוגית מוקדמת ועבודה עם ההורים.

חינוך מיוחד

חמ"ד