מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

18 מתן מענים דיפרנציאליים

מתן מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק והמטפח את עוצמותיהם

 • המוסד החינוכי מעניק מענה דיפרנציאלי ומיטבי לכל תלמיד על-פי צרכיו ומקדם שוויון הזדמנויות תוך קיום תהליכי איתור, טיפול ומתן מענה לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי.
 • הצוות החינוכי מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • התמדה בבית-הספר.
 • אחוז נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על העדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה המחנכים בבית-הספר רואים בתפיסת התפקיד שלהם את תכלול תהליך המיפוי והאיתור של הצרכים וגיבוש ערוצי פעולה מתאימים לקיום שיח מעצים עם תלמידיהם?
 • עד כמה המחנכים מיומנים וחשים מסוגלים לבצע תפקידם זה?
 • האם ניתן מענה לכלל התלמידים- החזקים, החלשים והבינוניים?
 • האם לתלמידים יש כתובות שונות לפנות אליהם כאשר הם זקוקים לעזרה?

תרבות ארגונית

 • לדייק את מהות תפקיד המחנך הכולל, בדגש על קשר מורה-תלמיד והעמקת המיומנויות הפסיכו-פדגוגיות.
 • למפות ברמה בית-ספרית, כיתתית ואישית את החוזקות של התלמידים ואת חולשותיהם בהיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים.
 • לשלב בתכנית העבודה הבית-ספרית מענים מדויקים לכלל התלמידים, בדגש על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 • למסד מפגשים של הצוות הרב מקצועי להיוועצות, לבנייה ולבחינת התכניות האישיות, הכיתתיות ותכנית הבית-ספרית.
 • לאתר ולהכשיר מורה מומחה פרט, שיטפח את יכולות המורים לתת מענה לתלמידים על צורכיהם השונים.

הוראה-למידה-הערכה

 • להפעיל תכניות תומכות בתלמידים, בצוות ובהורים תוך איתור משאבים ואיגומם בשיתוף עם גורמי קהילה (יצירת רצף חינוכי מעבר לשעות הלימודים)
 • לגבש תכניות אישיות בהתבסס על מיפויים הוליסטיים ופרטניים בשיתוף התלמיד והוריו
 • לפתח למידה אינטגרטיבית סביב תמות – שני נושאים בשנה לכל שכבת גיל.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע המקצועי של הצוות החינוכי בבניית תכניות יישומיות ובביצוען.
 • לפתח ולבסס ידע וכלים פסיכו-פדגוגיים, המכוונים להענקת מענים דיפרנציאליים מותאמים לצורכי הפרט.
 • לקיים השתלמות בית-ספרית בנושא המחנך הכולל ודיוק מרכזיות תפקידו, בדגש על ביסוס יחסי מורה תלמיד ופסיכו-פדגוגיה.    

הוראה-למידה-הערכה

 • להתייחס באופן מכבד לגילו הכרונולוגי של הלומד בתהליכי למידה, בפעילויות ובתקשורת שוטפת.
 • להתאים תכנים, כלי הערכה, חומרים ועזרים לרמת התפקוד של הלומד תוך שמירה על פער סביר ביחס לגילו הכרונולוגי.
 • לתכנן רצף מתפתח לאורך חטיבות הגיל בתכנית הלימודים תוך צמצום פערים במיומנויות היסוד מצד אחד והתקדמות בתכנים בהתאם לגיל מצד שני.
 • לבנות תכנית אישית (תח"י /תל"א) לכל תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחד.
 • לבצע התאמות ושינויים ולתכנן חלופות בתכנון ההוראה, הלמידה וההערכה.
 • לאפשר לתלמיד מגוון דרכים להבעה ולמיצוי של ידע, כישורים ותחומי עניין תוך יישום עקרונות מותאמים לארגון התכנים, הלומדים, הצוות והזמן.
 • לזמן שימוש בטכנולוגיה מסייעת תוך הפעלת שיקול דעת באשר לנחיצות האמצעי המסייע והתאמתו לצורכי התלמיד.    
 • להטמיע את תכנית "מתעודה לתהודה", המחזקת למידה אישית מותאמת יכולות והתפתחות אישית. 
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מגוון יוזמות ומסגרות לפעילות משותפת של מורים, הורים, תלמידים והקהילה בתחום הלימודי ובתחום החברתי-ערכי.
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • חינוך מיוחד: מגוון כלים וערוצים לקיום תקשורת שוטפת עם הורי התלמידים.
 • חינוך מיוחד: מעורבות של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהנהגה הבית-ספרית.

חינוך מיוחד

חמ"ד