מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

19 ניהול הפיתוח המקצועי

ניהול עצמי של פיתוח מקצועי

 • המוסד החינוכי הוא בעל חזון, ערכים מנחים ותוכנית עבודה רב-שנתית, המטמיעה שגרות וסדירויות בתחום ההוראה, הלמידה וההערכה, המשקפות תרבות של ניהול אוטונומי.
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • המוסד החינוכי מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות של ניהול אוטונומי, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות.
 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • באיזו מידה תהליכי הפיתוח המקצועי מובנים ומתוכננים בראייה אישית ובית-ספרית ובהלימה לנתוני ההערכה המעצבת?
 • באיזו מידה מנהל בית-הספר והצוות המוביל רואים עצמם אחראים להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי וניהולו?
 • באיזו מידה מתקיימים בבית-הספר תהליכי הערכה איכותיים של עובדי הוראה, כאלה המקדמים שיח ובניית תוכניות להתפתחות מקצועית לשיפור איכות ההוראה?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי משמשים כמשאב להשגת היעדים הבית-ספריים ולמתן מענה לצורכי המורים?
 • האם קיימות בבית-הספר שגרות וסדירויות, המקדמות ומעודדות תרבות של למידה?

תרבות ארגונית

 • לקיים דיאלוג עם כלל הצוות שמטרתו לאתר את הצרכים האישיים והארגוניים שיש לתת עליהם מענה בתהליכי הפיתוח המקצועי. הדיאלוג צריך להיות מבוסס נתונים, בדגש על היגדים ומדדים מסכמים של פיתוח מקצועי בשאלון המיצ"ב ובנתוני ההערכה המעצבת של כל אחד מחברי הצוות.
 • קיום תהליכי הערכה של עובדי הוראה: הערכת מתמחים, הערכה לקביעות והערכה מעצבת על פני כל רצף הקרירה.
 • למפות את תכניות ההתערבות ותהליכי השינוי המתרחשים בבית-הספר, הדורשים תהליכי פיתוח מקצועי.
 • למפות ולאגם את כלל המשאבים (כוח אדם וכלכליים), העומדים לרשות בית-הספר להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי בבית-הספר.
 • לבנות מפה מרכזת של צורכי הפיתוח המקצועי הבית-ספרי והאישי, בהלימה לתכנית העבודה הבית-ספרית וליעדיה.

פיתוח מקצועי

 • לבנות תוכנית פיתוח מקצועי מערכתית בית-ספרית ואישית בשיתוף המפקח הכולל ומנהל מרכז הפסג"ה, בהתבסס על עקרונות הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי ובהתאמה לצורכי בית-הספר.
 • לכלול בתוכנית הבית-ספרית מסגרות מגוונות ומרחבי זמן ללמידה ולשיתוף בידע ובתובנות, ובכללן למידה אישית וקבוצתית, צפייה ולמידת עמיתים, קהילות למידה, למידה חוץ-בית-ספרית ולמידה במרחבים וירטואליים.
 • לכלול בתוכנית מדדי תוצאה וצומתי הערכה למדידת האפקטיביות של התהליכים. 

פיתוח מקצועי

 • לכלול בתכנית הפיתוח המקצועי התמקצעות בנושאי החינוך המיוחד לצד התמחות בהוראת תחומי דעת.    
 • עוד אין משימות מומלצות עבור יעד זה.
 • עוד אין משימות מומלצות עבור יעד זה.
 • מורים מדווחים על חיזוק תחושת המסוגלות בפרקטיקה של ההוראה.
 • קיימות עדויות לעלייה במספר עובדי הוראה היוזמים ומיישמים חדשנות הן בתהליכי ההוראה והן בבחירת מסגרות הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי.
 • בבית-הספר מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו לכל מתמחה, מורה חדש, בעל תפקיד חדש.
 • קיים בבית-הספר ניהול ושימור ידע של הלמידה הבית-ספרית והלמידה האישית של כל מורה בשנים האחרונות.
 • ניצול שעות השהייה והשעות תומכות ההוראה ללמידה ולצפיית עמיתים כחלק אינטגרלי מתוכנית העבודה של הפיתוח המקצועי.
 • בניית תוכנית התפתחות מקצועית אישית לכל עובד הוראה בהלימה לנתוני ההערכה המעצבת.