מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

20 למידה והתנסות של מורים

יצירת תרבות ארגונית (כולל מרחב וזמן), המאפשרת למידה והתנסות למורים

 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מרגיש משמעותי, משפיע מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה אישית.
 • צוות החינוך מזדהה, מחויב ומרגיש שייך ושבע רצון במערכת החינוך ובמוסד החינוכי שבו הוא מועסק.
 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • עד כמה קיימים מנגנונים וסדירויות גמישים, המאפשרים והמעודדים למידת עמיתים ופלטפורמות לניהול ושיתוף הידע האישי והארגוני?
 • באיזו מידה הישיבות הצוותיות של בית-הספר מוקדשות ללמידת עמיתים ולפיתוח מקצועי בית-ספרי?
 • עד כמה למורים חדשים יש הזדמנות ליזום ולבוא לידי ביטוי?
 • באיזו מידה מתקיימים בבית-הספר תהליכי הערכה איכותיים של עובדי הוראה, המקדמים שיח לשיפור איכות ההוראה?

תרבות ארגונית

 • למצב את תהליכי הערכת המורים כהערכה מעצבת וכבסיס להצבת יעדים אישיים ולבניית אופק התפתחותי לכל מורה.
 • למסד שגרות ומנגנונים במרחב בית-הספר, המאפשרים למידת עמיתים.
 • למנות חונך אישי לכל מורה ובעל תפקיד חדשים.
 • להטמיע תרבות של קליטת מורים עולים ולייצר תנאים מאפשרי הצלחה.
 • לפתח תהליכי קליטה של מורים ובעלי תפקידים חדשים ולייצר שגרות לשיח אישי וקבוצתי עם העמיתים.
 • לאמץ בבית-הספר דפוסים של ארגון מתוקשב, המאפשר שיח מקצועי ולמידת עמיתים, הפורצת את גבולות המרחב והזמן.
 • למנות איש צוות (רכז מקצוע/מורה מוביל), שיהווה כתובת לצוות המורים לנושאי קידום ההישגים והלמידה המשמעותית.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים שיח רציף ומובנה בשיתוף כלל המורים על יישום הלמידה האישית והצוותית בכלל תהליכי ההוראה והלמידה

פיתוח מקצועי

 • לקיים למידת עמיתים פנים-בית-ספרית בצוותים ובהרכבים מגוונים.
 • למסד תרבות למידה פנים-בית-ספרית, המתבססת על צפיית עמיתים בשיעורים.
 • לחקור את פרקטיקות ההוראה באמצעות למידה מהצלחות וטעויות.
 • לעודד תהליכי פיתוח מקצועי באמצעות קורסים מקוונים בלמידה עצמית או משולבת.    

תרבות ארגונית

 • למסד ערוצים לתקשורת שוטפת, להיוועצות ולתיאום בין-מקצועי לטיוב המענה המקצועי לצורכי התלמידים.
 • למסד למידת עמיתים, המשלבת ניתוח מקרים והתבוננות בתהליכים ממגוון נקודות מבט, פדגוגיות וטיפוליות, תוך ליווי מקצועי של הצוותים.

פיתוח מקצועי

 • לאפשר למידה משותפת לצוותי חינוך רגיל וחינוך מיוחד בבית-הספר, תוך העצמה הדדית בידע דיסציפלינרי ובמיומנויות הוראה.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מורים יוזמים צפיה ומשוב עמיתים ועבודה משותפת
 • תחושת מסוגלות של הצוות בהובלה של תהליכי למידה משמעותית.
 • מסד נתונים דינאמי, המתעדכן כל הזמן, הכולל: יעדים אישיים שהוצבו בהלימה לנתוני הערכת עובדי הוראה, שעות פיתוח מקצועי, נושאי פיתוח מקצועי, צרכים, אופק התפתחותי.
 • תרבות של למידה משותפת של מורים על-אודות פרקטיקות ההוראה-למידה (תכנון משותף של יחידות הוראה, תצפיות בשיעורים ומשוב).
 • יוזמות של מורים באות לידי ביטוי בעשייה הבית-ספרית.