מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

4 הרחבת ההשכלה הכללית

הרחבת ההשכלה הכללית במגוון רחב של תחומי דעת

 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • צוות החינוך מרגיש משמעותי, משפיע, מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה.
 • התלמיד רואה בהשכלה ערך, והוא רחב אופקים ובעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • עד כמה מתאפשרת לתלמידים בחירה בין מגוון מסגרות להרחבת הידע?
 • האם יש תרבות וסדירויות, המעודדות מורים ליזום הוראה במגוון רחב של תחומי דעת מעבר לתכנית הלימודים?
 • איפה נמצאת התרבות הבית-ספרית על הציר שבין הוקרה והערכה של הרחבת ידע לבין "מרדף אחרי ציונים"?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות, המהוות במות להצגת ידע כללי ותחומי עניין של תלמידים, מורים והורים, תוך התנסות במתן משוב מקדם על- אודות תכנים ועל-אודות אופן ההצגה.
 • בתי-ספר מובילי פדגוגיה איכותית - להגיש בקשה להצטרפות לתכנית באמצעות אתר האגף לחינוך יסודי.
 • בתי-ספר ניסויים - להגיש בקשה להצטרפות באמצעות פנייה לגף ניסויים ויוזמות.

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב ביחידות ההוראה נושאי הרחבה והעשרה בתחומי עניין מגוונים של באי בית-הספר.
 • לשלב בסביבות הלמידה פעילויות העשרה בנושאים שונים.
 • לעודד יוזמות של מורים ותלמידים בתחומי ההשכלה הכללית.
 • להשתמש באמצעים מתוקשבים להנגשת ידע כללי. 

הוראה-למידה-הערכה

 • להרחיב את השכלתו של הלומד ולהעמיק את כישוריו בתחומים הקשורים לאיכות חיים ולתפקוד עצמאי.
 • בבתי-ספר לחינוך מיוחד - ללמד שני מקצועות לפחות מתחומי האמנויות בהתבסס על תכניות הלימודים; לשלב שימוש בכלים ובמושגים אמנותיים בתחומי דעת אחרים.
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תכנית הלימודים ומעבר לה, במגוון מרחבי למידה בבית-הספר ומחוצה לו.    
 • ליישם למידה דיסציפלינרית ולמידה ערכית ברוח "לב לדעת" היונקת מחזון החמד ומשנת החמד.
 • עוד אין משימות עבור יעד זה
 • מסגרות להרחבת ההשכלה הכללית ובהן מגוון נושאי העשרה לבחירת התלמידים.
 • יוזמות ייחודיות של מורים ותלמידים ללימוד נושאים שאינם בתכנית הלימודים הפורמאלית
 • הורים מעורבים בהעשרת תלמידי בית-הספר ותורמים מתחומי המומחיות שלהם במסגרות העשרה שונות.
 • שילוב הרצאות מומחים  מקוונות (אקדמיה ברשת) וימי שיא מקוונים
 • שילוב תחומי דעת שונים בהוראת נושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית
 • חינוך מיוחד: קבוצות למידה כיתתיות וחוצות כיתה בסביבות בית-הספר ומחוצה לו במגוון נושאים, בהנחיית הצוות החינוכי ועל-פי בחירת התלמידים.
 • מסע צעיר מבראשית- בעקבות ערכי מפתח הל"ב - 779 תכנית פיילוט לביסוס התנהגות ערכית באמצעות סיפורי המקרא.
 • סוגיות של מגדר ושוויון מגדרי ביהדות ובתולדות ישראל - 2405 שש הצעות לנושאים שניתן להציף באמצעותן סוגיות של מגדר ושוויון בין המינים
 • צרכנות נבונה - 733תכנית הוראה ממוקדת בנושא חוקים המובילים להתנהלות מושכלת בהקשר של צרכנות.
 • קריאה בהנאה -  735תכנית ליצירת חוויה משמעותית בהקשר ספרותי באמצעות גימלאים מתנדבים המגיעים לבתיה"ס וקוראים בפני קבוצות קטנות של תלמידי כיתות א' ב' סיפורים לילדים.
 • קרב למעורבות בחינוך - 657 תכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים; התכנית פועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים והמעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית
 • הממציא הצעיר לעולם ירוק - 961 קורס יזמות המתמקד בנושא קיימות ואיכות סביבה. יסודי ועל יסודי
 • תכנית כחול לבן 2789תכנית "כחול לבן" הינה תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • תכנית אלי כהן - 2799 סיפור חייו ומותו של אלי כהן מתכתב עם סיפורה של מדינת ישראל ומשתלב עם סיפורי הגבורה והקרבת החיים למען קיומה וביטחונה.
 • תכנית מכביה - 2803 תכנית רב תחומית העוסקת בסיפור המכביה ובערכיה, כפי שבא לידי ביטוי בתכנים ונושאים בתכניות לימודים קיימות.
 • תכנית מורשת יהדות אתיופיה - 2804 תכנית זו עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • תכנית ירושלים - 2798 תכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.
 • ידיד לחינוך - 991 השמת גמלאים מתנדבים בבתי ספר יסודיים בתפקידי חונכות והעשרה שונים בהתאם לניסיונם, כישוריהם, ידיעותיהם ויכולותיהם.
 • קשר רב דורי - (795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • כיתת עתיד - (1040) התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך. על יסודי
 • נשים שעשו היסטוריה - 791 תכנית לחשיפה של סיפורי מורשת של גבורת נשים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואישיים. התכנית פועלת לקידום ולמימוש שוויוניות מגדרית.
 • תכנית    mooc  במערכת החינוך (2878]How2MOOC הינו מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם .
 • מב"ט -  1283 פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'. במסגרת הפרויקט מופעלת תכנית הוראה ייחודית מבוססת סביבת לגו.
 • התכנית העיונית- במעורבות חברתית  הסבר( הלמידה העיונית כוללת שלושה מרכיבים: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת מקום ההתנסות המעשית.-)