מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

5 קידום תרבות של מצויינות

קידום וטיפוח תרבות של מצוינות ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית

 • המוסד החינוכי מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות ארגונית מתאימה, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • צוות החינוך מרגיש משמעותי, משפיע, מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה.
 • התלמיד מממש את כישוריו ואת הישגיו הלימודיים והחברתיים בצורה מיטבית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה מגוון מנעד ההיבטים שבהם מתאפשר לתלמידים לבטא מצוינות?
 • באיזו מידה התרבות הבית-ספרית מעודדת מיצוי ומצוינות ומאפשרת שיח בריא סביב הנושא?
 • האם המורים מיומנים בניהול שיח אישי עם תלמידים על חוזקות וחולשות?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות מגוונות לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית של תלמידים ומורים כחלק משגרת בית-הספר.

הוראה-למידה-הערכה

 • לזהות חוזקות של כל תלמיד ולאפשר לו לפתחן תוך הצבת יעדים מוגדרים למימוש המצוינות האישית.
 • להוקיר את חוזקות התלמידים והמורים.

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את המורים לנהל שיח עם התלמידים על-אודות התקדמותם האישית והקבוצתית בתחומי החוזק שלהם.
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה. 

הוראה-למידה-הערכה

 • לפעול באופן מותאם להעלאת רף הציפיות ולהצבת אתגרים בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל
 • למסד תהליכי השתלבות של תלמידים לשם העצמת תחומי חוזק ותחומי עניין:
  • תלמידים בבית-ספר לחינוך מיוחד - בקבוצות עניין והעצמה בבית-ספרם וכן בשיעורים עם בני גילם בבית-ספר רגיל.
  • תלמידים מכיתת החינוך המיוחד - בשיעור של כיתת החינוך הרגיל בשכבה.
 • ליישם את התכנית החינוכית "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" במסגרת "מעגלי חמד קהילה לומדת".
 • לקדם פיתוח מקצועי בקרב צוותי החינוך ללימוד ניהול שיח רגשי למיצוי סגולות התלמיד.    
 • עוד אין משימות עבור יעד זה
 • תכנית עבודה בית-ספרית, הכוללת מסגרות זמן לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית.
 • תכניות אישיות וקבוצתיות לקידום מצוינות תלמידים בתחומים אקדמיים וחברתיים.
 • תכניות, מיזמים ותחרויות, המקדמים למידה שיתופית, משחוק ותוצרי למידה מתוקשבים.
 • יוזמות של מורים ותלמידים, המדגימות מצוינות אקדמית וחברתית.
 • קיום תכניות מצטיינים בבית הספר
 • פיתוח מקצועי בית ספרי הממוקד במתן מענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתתם הרגילה באמצעות הוראה דיפרנציאלית
 • חינוך מיוחד: תכנית עבודה, המתייחסת לסוגיית קידום מצוינות בתכנית האישית של התלמיד.
 • תעשייה לצעירים - 996 בתכנית יחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה ויתנסו בעולמות תוכן שונים
 • הטייסת - 814 תכנית להובלת שינוי התנהגותי, חברתי-ערכי בקרב צעירים בישראל במטרה לטפח: מוטיבציה, מצוינות, אחריות, מנהיגות אישית ודימוי עצמי בקרב אוכלוסיות מוחלשות;
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742)תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי
 • מקפצה 840 תכנית מקפצה הינה תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות.

צוות חינוכי

 • מאיצים בחינוך - 1280 תכנית "מאיצים בחינוך" פונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך.
 • תוכנית מורים מובילים  מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)

חמ"ד