מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

7 סביבת לימודים דינמית ומאתגרת

יצירת סביבת לימודים דינמית ומאתגרת לחשיבה ולעניין

 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות איכות תהליכי ההוראה ולמידה והאפקטיביות שלהם.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות  מתקדמות.
 • התלמיד מתנסה בכלל תפקודי הלמידה המותאמות למאה ה-21 ומציג שיפור משמעותי בשלושה מהם לפחות.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה מגוונים בסביבות דיגיטליות, במעבדות ובמרחבים חוץ-בית-ספריים, כגון: מרכזי טכנולוגיה אזוריים, תעשייה ועוד.
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה שיתופית, למידה עצמית וחקר במרחב הדיגיטלי?
 • עד כמה המורים מיומנים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה מתנסים התלמידים בחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית תוך שימת דגש על טיפוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, תפקודי לומד ואסטרטגיות חשיבה?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל, שיהווה סוכן שינוי מעורר השראה להובלת חדשנות פדגוגית במגוון פרקטיקות הוראה ומרחבי למידה חדשניים.
 • לאתר ולשלב במרחב הבית-ספרי סביבות למידה מגוונות ומותאמות לתוכן הנלמד, המכוונות לפיתוח תפקודי הלומד ולתוכן הנלמד (מומלץ לחדש את סביבות הלמידה שלוש פעמים בשנה).
 • להפעיל את ספריית בית-הספר כמרכז משאבים, המשולב בלמידה ובפעילות הלא פורמלית.
 • להבנות שגרות וסדירויות, המאפשרות למידה חוץ-כיתתית.

הוראה-למידה-הערכה

 • לזמן לתלמידים התנסויות המשלבות יישומים טכנולוגיים של מציאות רבודה, המעוררות עניין ומקדמות תהליכי חשיבה מסדר גבוה.
 • לשלב התנסויות מבוססות חקר שיתופי באמצעות מִשְׂחוּק, למידה ניידת וימי שיא מקוונים.
 • לחשוף את התלמידים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה ולעודד סקרנות, יצירתיות וחשיבה לוגית במרחבים דיגיטליים ובלמידה מרחוק.
 • לפתח יכולות תלמידים להשתמש באופן מושכל בכלי סימולציה ובמגוון מדיות לשם הפקה והצגה של תוצרי למידה (פרזנטציה).
 • לשלב מרחבים המאפשרים למידה התנסותית חוץ-כיתתית - הסביבה הפיזית כמרחב לחקר, כטקסט חזותי ופדגוגי, המזמן ומעודד דרכי הוראה-למידה-הערכה רלוונטיים וחדשניים.
 • לשלב התנסויות במגוון סביבות עתירות טכנולוגיה, ובכלל זה חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית.
 • לשלב מרחבים המעצבים חוויית למידה, המאפשרים גמישות והטמעת תכנים קבועים ומתחלפים, המהווים מקור ללמידה רב-תחומית ובהקשרים משתנים.
 • לשלב מגוון אסטרטגיות הוראה-למידה במרחבי למידה מותאמים לפדגוגיה חדשנית, המהווים טקסט פדגוגי אותנטי ללמידה מבוססת מקום, תוצר ופרויקטים.      
 • לשלב בתהליכי הערכה התנסויות בחצרות לימודיות כסביבת חקר ובשילוב אמצעים טכנולוגיים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק ידע מורים לשימוש במערכות לניהול למידה (LMS) ולשילוב תכנים, ספרים וכלים דיגיטליים.
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מעשה, המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע באמצעות קורסים מתוקשבים ובלמידה מרחוק.
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תכנית לימודים בית-ספרית אינטר-דיסציפלינרית, המשלבת מרחבי למידה בבית-הספר לצורך למידה חוץ-כיתתית.
 • לעודד מורים לתכנון ולשימוש בסביבה פיזית ודיגיטלית לקידום פדגוגיה חדשנית ומיומנויות המאה ה-21
 • לבסס מיומנויות של הצוות החינוכי לשימוש במרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים ליישום אסטרטגיות הוראה-למידה תוך טיפוח תפקודי לומד. 

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית בהתאם למשימה ולמאפייני התלמיד.
 • לקיים למידה במגוון מרחבי למידה בתוך בית-הספר ומחוצה לו כחלק מהוראה מותאמת ורלוונטית לתלמידים.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מערכת שעות בית-ספרית, המתייחסת לכלל מרחבי הלמידה.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, תוך שימת דגש על תכנון תהליכי הוראה-למידה–הערכה, בדגש על קידום מנעד ההיבטים של תפקודי הלומד.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המשלבים למידה מבוססת מקום, תוצר ופרויקטים ולמידה התנסותית במרחבי למידה חוץ-כיתתית (מומלץ עיסוק בשתי תמות לפחות בשנה) כמנוף לפיתוח של מגוון תפקודי לומד.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה.
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים פנים וחוץ-בית-ספריים, המעצבים את חוויית הלמידה: חצר בית-הספר, הספרייה, המעבדות, המבואות, הפרוזדורים, מרחבים ייעודיים ומרחבים ציבוריים, המשמשים סביבות למידה ייחודיות ללמידה התנסותית אותנטית לפיתוח תפקודי לומד.
 • על יסודי - תלמידים המיישמים חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית ומשתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • מערכת שעות בית-ספרית, המתייחסת לכלל מרחבי הלמידה. מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, תוך שימת דגש על תכנון תהליכי הוראה-למידה –הערכה, בדגש על קידום מנעד ההיבטים של תפקודי הלומד. מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים. מורים המשלבים למידה מבוססת מקום, תוצר ופרויקטים ולמידה התנסותית במרחבי למידה חוץ-כיתתית (מומלץ עיסוק בשתי תמות לפחות בשנה) כמנוף לפיתוח של מגוון תפקודי לומד. מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה. תלמידים לומדים במגוון מרחבים פנים וחוץ-בית-ספריים, המעצבים את חוויית הלמידה: חצר בית-הספר, הספרייה, המעבדות, המבואות, הפרוזדורים, מרחבים ייעודיים ומרחבים ציבוריים, המשמשים סביבות למידה ייחודיות ללמידה התנסותית אותנטית לפיתוח תפקודי לומד. על יסודי - תלמידים המיישמים חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית ומשתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (2877)תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)