מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

11קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי

تطوير شراكة بين مؤّسسات التربية والتعليم، أهل ومجتمع وتعزيز التواصل التربويّ.

 • התמדה בבית הספר.
 • נשירה מבית הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שעור המורים המדווחים של שיתוף ההורים בחיי בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מסוגלות לניהול שיח מקדם עם ההורים וכן לניהול שיח במצבים מורכבים?
 • מהי מידת שיתוף הפעולה עם קהילת ההורים וגורמים חוץ בית-ספריים לחיזוק הרצף (לאורך היום ולאורך השנה)?
 • באיזו מידה הצוות החינוכי פועל מתוך תפיסה המושתתת על עקרונות החינוך הקהילתי?
 • עד כמה הורים, מורים ותלמידים יוזמים פעילים ומעורבים בחיי המוסד החינוכי?
 • עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם תלמידים והורים?
 • עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית לימודית?

תרבות ארגונית

 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית הרואה ביחסי בית הספר עם ההורים והקהילה ערך ותרומה לבית הספר, להורים ולקהילה.
 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד.
 • להבנות סדירויות המאפשרות שיח אודות קידום השותפות בקרב המורים, כלל ההורים ונציגויות הורים.
 • לעודד התנהלות בית ספרית כארגון הנותן מענה מתוקשב מיטבי ללומדיו בשגרה ובעיתות חירום.
 • לקדם שיתופי פעולה עם תנועות וארגוני הנוער.
 • ליצור שגרות, סדירויות, מסגרות בית ספריות וקהילתיות המותאמות לאוכלוסיות השונות: עולים חדשים, קהילה אתיופית, חברה ערבית ועוד.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מיזמים של בית הספר בשיתוף הקהילה ולמענה ולעודד מיזמים של ההורים והקהילה בתוך בית הספר.
 • לשלב את תנועות הנוער בפעילויות פורמליות ובפעילויות לא פורמליות בבית הספר.
 • לפרסם באתר הבית ספרי חומרי העשרה עדכניים בנושאים לימודיים וחברתיים, שישמשו את התלמידים במהלך השנה ובחופשות.
 • להנגיש ולחשוף בפני ההורים את השירותים החינוכיים הקיימים בקהילה.
 • לשלב תוכניות חינוכיות בבתי ספר המשמשים כעוגן בקהילה בחברה הערבית (אתגרים בחברה הערבית).
 • לקדם תכניות חינוכיות המשלבות תלמידים והורים יוצאי קהילה אתיופית ("הדרך החדשה").

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בנושא הובלה של תהליכים בשיתוף הקהילה.   
 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, מיומנויות וידע לניהול שיח פרואקטיבי עם ההורים וכן לניהול שיח במצבי משבר

תרבות ארגונית

 • להכיר לעומק את פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים ולעודד את השימוש בו בקרב הורי התלמידים.
 • לקיים ערוצי קשר עם הורי התלמידים לטיוב המענה המקצועי לצורכיהם המיוחדים, תוך הגדרת גבולות השיח ואופיו.
 • לשכלל את שותפות ההורים בגיבוש התוכנית האישית של ילדם וביישומה, תוך שיתוף התלמיד.
 • לטפח בבתי ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים הבית ספרית והקהילתית.
 • לקדם שיתופי פעולה עם ההורים בהקשר להשתלבות ילדם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים, תוך שיתוף התלמיד.
 • לקיים קשר עם גופים קהילתיים לקיום מפגשים עם תלמידי החינוך המיוחד לצורך תרומה ונתינה הדדית.
 • לחזק בקרב גופים קהילתיים את ההכרה ביכולתם להיתרם מהשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים תהליכי למידה במוקדים שונים בקהילה, כחלק מהתאמת ההוראה למאפייני התלמידים ולצורכיהם.
 • לאתר מוקדי חוזק בקרב התלמידים לצורך שילובם בפעילויות קהילתיות, כחלק מטיפוח אזרחות פעילה.
 • לעודד השתתפות תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער ובפעילות המתנ"סים.
 • להעמיק את יישום התוכניות "מישהו לרוץ איתו" "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה לייחודיות התלמיד.
 • להטמיע תוכנית "חמ"ד של חופש" לאורך השנה.
 • העמקת תכניות:"מישהו לרוץ איתו", "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה ליחודיות התלמיד .
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • קיימים בבית הספר תכניות משותפות להורים, מורים ותלמידים
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית ספריות וקהילתיות מגוונות ומתבצעות פעולות לעידוד השתתפות התלמידים בתנועות הנוער.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימות פעולות לחיזוק הרצפים באופן שיטתי וסדיר.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעיתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.