יסודי: מטרה ד': קידום תרבות ניהולית-ארגונית ואפקטיביות במערכת החינוך