יסודי: מטרות ויעדים נוסח מלא

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים
1. קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים
2. קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים
3. טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות
4. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות
5. העשרת הידע בתחומי האמנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות- תנועתיות
6. טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית
מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות
7. חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית
8. חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית
9. קידום אקלים בית ספרי מיטבי לחיזוק החוסן
10. טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית
מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל
11. הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל
מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית
12. תרבות למידה מתמדת של המורים, באיזון בין צרכים מערכתיים למקומיים
13. טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית
14. קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי
15. טיפוח ייחודיות בית ספרית