יסודי: מעורבות חברתית

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

הפעלת תוכנית למעורבות חברתית ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת בית הספר בהתאם לגיל הלומדים.

הלמידה וההתנסות בתוכנית יתמקדו ברצף הנע מערנות הלומדים למתרחש בסביבה הקרובה והרחוקה, דרך שיתוף והשתתפות בפורומים ובדיונים לעבר עשייה למען הזולת והסביבה.

יש לאפשר לכל לומד להיות פעיל ומעורב מבחינה חברתית, כשהצוות החינוכי מנחה אותו בתהליך ותומך בהתפתחותו הרגשית, הקוגניטיבית, החברתית והערכית.

קווים מנחים

-           הקצאת מסגרות זמן ללמידה ולהתנסות בתחום המעורבות החברתית.

-           ליווי המעורבים בתהליכי משוב ורפלקציה.

-           הערכת הלומדים על ביצוע המעורבות.

דגשים בטיפוח מעורבות חברתית בבית הספר היסודי

המישור הקוגניטיבי

חשיפה לתחומי תוכן ערכיים ודיון בסוגיות שונות העוסקות במעורבות חברתית תוך נקיטת עמדה ערכית מנומקת ביחס לאחריות הפרט לגבי המתרחש בקבוצה/בכיתה, אכפתיות הפרט/הקבוצה כלפי האחר בסביבה הקרובה והרחבת ההתייחסות לדברים שמתרחשים גם בסביבה הרחוקה.

המישור ההתנסותי

מתן הזדמנויות מגוונות להתנסות במעורבות חברתית במעגלים שונים המאפשרים למידה תוך התנסות, והמסייעים בחיזוק האמונה ביכולות הפרט/הקבוצה לעשות למען האחר/הסביבה, בהרחבת היכולת לראות את צורכי האחר/השונה ובבחינת האופנים השונים לתת להם מענה.

המישור ההתנהגותי

טיפוח מיומנויות וכשירויות:

1. אחריות: ערנות לסובב, יחס רציני לתפקיד, פעילות אכפתית כלפי התחום,         

ביצוע המשימות הנדרשות מבעל התפקיד במלואן.

2. התמדה: השלמת מלוא התקופה שנקבעה לתפקיד, ביצוע המשימות בעקביות.

3. יוזמה: העלאת רעיונות חדשים לקידום התחום במסגרתו פועלים, ביצוע פעולות לקידום התחום מעבר לנדרש במסגרת התפקיד.

4. תקשורת בין-אישית: פעילות תוך התחשבות בצרכים וברגשות של חברי הקבוצה/הכיתה, יחס מכבד לאחרים, שיתוף פעולה עם ילדי הכיתה ועם בעלי התפקיד הנוספים, מתן מקום לאחרים לייעץ/לסייע לבעל התפקיד.

תכניות לטיפוח מעורבות חברתית

תפקיד לכל תלמיד – תלמידים ממלאים תפקיד בכיתה ובבית הספר (תורנות, חונכות, ועדות, מועצות, הנהגות).

שגרירי מפתח הל"ב – תלמידים מניעים מהלכי יזמות ומשגררים ערכים.

מפגשים בגובה העיניים – תלמידים מציגים סיפור אישי, משתפים במסרים חברתיים ערכיים (הייד פארק, בימת הנואם הצעיר וכולי).

מפגשים מלב אל לב – הבעת רגש, צורך, דעה בקבוצה קטנה.

חומרים וכלים

מעורבות חברתית - תפקיד לכל תלמיד

הבניה ויישום של תוכנית ספירלית

למידת תכנים מרכזיים לצד התנסות במילוי תפקיד בעל ערך ללומד ולחברה

תרגום ערכים להתנהגויות

טיפוח מיומנויות חשיבה, רגשיות וחברתיות

טיפוח יזמוּת חברתית ערכית

הערכת ביטויי המעורבות

עיבוד ההתנסויות בשיח רגשי חברתי ערכי ועריכת רפלקציה ומשוב

דיבור בציבור (דוגמאות לתוכנית ולכלים)

חיבור לתחומי הדעת ולאומנויות (דוגמה לחיבור לאומנות החזותית ולחינוך האזרחי)

שיתוף המשפחה והקהילה