יסודי: מרחבי האוטונומיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גמישות בארגון הלמידה 

ארגון מערכת השעות

בנינו את מערכת השעות באופן מינימאלי, על מנת לאפשר לך להגדיל את מספר השעות למקצועות נבחרים לפי צורכי בית הספר ומאפייניו הייחודיים ובלבד שיישמר המינימום המחייב בכל מקצוע. גמישות זו מאפשרת הרחבת תכני הלימוד, בחירת תכנים נוספים חדשים או הגברה והעמקה בתחום נבחר.

למערכת השעות

פריסת שעות מקצוע

ניתן לפרוס חלק מהמקצועות לאורך השנה (סמסטרים) ולאורך השנים, בהתאם לצורכי ומאפייני בית הספר. גמישות זו מאפשרת העמקה והפחתת מספר המקצועות הנלמדים במקביל מדי שנה.

הסבר על פריסת השעות

איגום תחומי לימוד

ניתן לשלב מספר תחומי דעת ללמידה אינטגרטיבית, תוך עמידה בתכנית הלימודים. גמישות זו מאפשרת העמקת החשיבה, הבנת נושא על היבטיו השונים ומורכבותו, מיקוד בהיבטים רלוונטיים לחיי התלמידים, עבודה על מיומנויות למידה מגוונות וכדומה.

איגום תחומי לימוד

ארגון קבוצות הלומדים

ניתן להרכיב מסגרות למידה מגוונות: רב-גילאיות, הטרוגניות, הומוגניות, מסביב לתחום דעת משתף, לעניין משותף וכדומה, המאפשרות חיזוק מיומנויות חברתיות, עידוד אכפתיות ומענה מדויק יותר לצרכי ולתחומי העניין של התלמידים.

ארגון קבוצת הלומדים

אורך השיעור וההפסקות

ניתן לקבוע את אורך השיעורים וההפסקות, להתאים אותם לגיל ולמאפייני הלומדים למימוש התפיסה הפדגוגית ולטובת אפקטיביות הלמידה, כל עוד נשמרים כללי העסקת המורים, ניתנות הפסקות כנדרש ונשמר אורך יום הלימודים.

למערכת השעות

גמישות בתהליכי הוראה-למידה-הערכה 

תכניות הלימודים

בית הספר יכול לבנות תכנית לימודים בית ספרית ייחודית.

תכניות חינוכיות

הגמישות בארגון שעות הלמידה מאפשר לך לבחור תכניות חינוכיות מתוך מאגר התכניות בהתאמה לצרכי בית הספר וייחודיותו.

מאגר תכניות הבחירה

ספרי לימוד

ניתן להשתמש בכל ספר לימוד בהתאם לקצב ההתקדמות של הכיתה והתלמידים, תוך גמישות בין שכבות הגיל ומאפייני הלומדים ובלבד שספר הלימוד מאושר על ידי משרד החינוך. ניתן ללמד ללא ספר לימוד מלווה, באמצעות אסופה שנכתבה על ידי צוות ההוראה, או באמצעות המרחב הדיגיטלי.

הוראה-למידה-הערכה

מוסדות החינוך מוזמנים להעמיק בפיתוח שיטות הוראה- למידה והערכה חדשות ומגוונות המותאמות לייחודיות ולתפיסות הפדגוגיות הבית ספריות ולצרכי ומאפייני התלמידים.

נתיבים להוראה משמעותית

מרחבי למידה

מוסדות החינוך מוזמנים להוסיף ולפתח מרחבי למידה פורצי מקום וזמן - המזמנים למידה התנסותית, חוויתית ורלוונטית.

גמישות בניהול צוות ההוראה

פיתוח מקצועי

ניתן לנהל את תכנית הפיתוח המקצועי הפנים בית ספרית בהתאם לצרכי המורים והייחודיות הבית ספרית, בתיאום עם מרכז הפסג"ה והמפקח הכולל.

הדרכה

ניתן לבחור את נושאי ההדרכה ואת היקף השעות הניתן בגינן  בהתאם למאפיינים והצרכים הבית ספריים, בכפוף להיקף שעות ההדרכה שבית הספר קיבל.