יסודי: סל שעות התקן וארגון שעות הלימודים

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סל שעות התקן

סל תקן השעות מאפשר גמישות רבה יותר מבעבר בארגון הלימודים בבית הספר. אנו מאמינים, כי גמישות זו תסייע למנהל בית-הספר ולצוותו לארגן באופן אפקטיבי את מערכת השעות על-מנת להגיע לתוצאות הגבוהות ביותר ומזמינים אתכם למנף את ארגון הלימודים באופן שישרת את הצרכים הייחודיים של בית-הספר.

בטבלת השעות שלהלן תמצאו את מינימום השעות שיש לתת לכל מקצוע בפריסה שנתית, אך גם בפריסה רב-שנתית, כך שיתאפשר לכל בית-ספר לבנות את מערכת השעות המותאמת לתפיסת עולמו, למטרות שהציב לעצמו למאפיינים הייחודיים של תלמידיו.

עקרונות מרכזיים:

  1. שמירה על מינימום שעות האורך של יום הלימודים ושבוע הלימודים (שעות תל"ן ייתוספו מעבר).
  2. שמירה על זכויות מקצועיות של עובדי ההוראה בבית-הספר.
  3. התכנון ייבנה לאור ממצאי המיפוי הבית ספרי ובהלימה להישגים הנדרשים בכל תחומי הדעת.
  4. תכנית העבודה הבית ספרית תאושר בוועדה המלווה הבית ספרית.

פריסת המקצועות לאורך השנים:

המערכת בצורתה הנוכחית מאפשרת למנהל לבחור באיזו שנה ובאיזה היקף ללמד חלק מהמקצועות (לצד מקצועות שיש ללמדם מדי שנה). גמישות של כ- 25% ניתנה באופן מובנה כבר בתוך טבלת השעות שלפניכם.

  1. תחומי הדעת הצבועים באפור - יש ללמד בכל אחת מהשנים.
  2. תחומי הדעת הצבועים בירוק - מספר השעות מציין את סך כל השעות שיש ללמד במהלך שנים אלו. ניתן ללמדן בתכנון רב-שנתי,  כלומר ללמד מספר מקצועות מצומצם בכל שנה, או בארגון זמן אחר (סמסטריאלי, שליש וכד').

טווח השעות

טווח השעות בכל אחד ממקצועות הלימוד מייצג שני ערכי שעות:

  • מספר השעות המינימלי - מודגש
  • מספר השעות המומלץ בכחול

לא ניתן ללמד בתחום הדעת פחות שעות ממספר השעות המינימלי הנדרש, אך מותר בהתאם לשיקול הדעת, לתת יותר שעות מערך השעות המומלץ.

ניתן להוסיף נושאי לימוד בהתאם ליתרת השעות.

מערכות השעות על פי המגזרים

חזרה למשאבים יסודי