יסודי: סל שעות התקן וארגון שעות הלימודים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סל שעות התקן

סל תקן השעות מאפשר גמישות רבה יותר מאשר בעבר בארגון הלימודים בבית הספר. אנו מאמינים כי גמישות זו תסייע למנהל בית הספר ולצוותו לארגן באופן אפקטיבי את מערכת השעות כדי להגיע לתוצאות הגבוהות ביותר, ומזמינים אתכם למנף את ארגון הלימודים באופן שישרת את הצרכים הייחודיים של בית הספר.

בטבלאות השעות שלהלן תמצאו את מינימום השעות שיש לתת לכל מקצוע בפריסה שנתית, אך גם בפריסה רב-שנתית, כך שלכל בית-ספר יתאפשר לבנות את מערכת השעות המותאמת לתפיסת עולמו, למטרות שהציב לעצמו ולמאפיינים הייחודיים של תלמידיו.

עקרונות מרכזיים:

  1. שמירה על מינימום שעות האורך של יום הלימודים ושבוע הלימודים (שעות תל"ן יתווספו מעבר לכך).
  2. שמירה על זכויות מקצועיות של עובדי ההוראה בבית הספר.
  3. התכנון ייבנה לאור ממצאי המיפוי הבית ספרי ובהלימה להישגים הנדרשים בכל תחומי הדעת.
  4. תוכנית העבודה הבית ספרית תאושר בוועדה המלווה הבית ספרית.

פריסת המקצועות לאורך השנים:

המערכת בצורתה הנוכחית מאפשרת למנהל לבחור באיזו שנה ובאיזה היקף ללמד חלק מהמקצועות (לצד מקצועות שיש ללמדם מדי שנה). גמישות של כ-25% כבר ניתנה באופן מובנה בתוך טבלאות השעות שלפניכם.

  1. תחומי הדעת הצבועים באפור - יש ללמד בכל אחת מהשנים.
  2. תחומי הדעת הצבועים בירוק - מספר השעות מציין את סך כל השעות שיש ללמד במהלך שנים אלו. ניתן ללמדן בתכנון רב-שנתי.  כלומר, ללמד מספר מקצועות מצומצם בכל שנה, או בארגון זמן אחר (סמסטריאלי, שליש וכדומה).

דרכים שונות למימוש הגמישות מפורטות בפרק "מרחבי הגמישות".

טווח השעות:

טווח השעות בכל אחד ממקצועות הלימוד מייצג שני ערכי שעות:

  • מספר השעות המינימלי - מודגש
  • מספר השעות המומלץ בכחול


לא ניתן ללמד בתחום הדעת פחות שעות ממספר השעות המינימלי הנדרש, אך מותר בהתאם לשיקול הדעת, לתת יותר שעות ממספר השעות המומלץ. ניתן להוסיף נושאי לימוד בהתאם ליתרת השעות.


מערכות השעות על פי המגזרים

חזרה למשאבים יסודי