יסודי: סל שעות ייעודי

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סל שעות ייעודי - תכניות חינוכיות    

שעות עבור השתתפות בתכניות ייחודיות - מועברות לבית-הספר עבור השתתפות בתכניות, כגון: "אמירים".    

סל שעות ייעודי - מענים לאוכלוסיות ייחודיות

שעות עבור אוכלוסיות ייחודיות בביה"ס - מועברות לבית-הספר עבור אוכלוסיות ייחודיות, כמו: עולים, מחוננים.

שיפור הישגים בשפת אם

לאור יישום של 78% בתקצוב הדיפרנציאלי, במקרה שבו המוסד יקבל שעות לקידום הישגים, השעות יהיו מיועדות להוראה על-פי החלטת בית-הספר ובהתאם לצרכים שיעלו במיפוי הבית-ספרי.

פיצול א', ב' - ללמידה במקצועות שפת אם עברית או ערבית ומתמטיקה, בקבוצות שאינן עולות על 20 תלמידים

3 שעות לכיתה א', 2 שעות לכיתה ב'       

תרבות יהודית ישראלית לכיתות ג'-ו' (למגזר היהודי ממלכתי)    

  • סה"כ 5 שעות לכיתות ג'-ו' על-פני 4 שנים. על-פי בחירת בית-הספר יוקצו השעות להוראת המקצוע
  • יינתנו שעות תוספתיות לכיתה תקנית בשכבת ה' ובשכבת ו'    

תפילה (למגזר הממלכתי דתי)    

יינתנו שעות תוספתיות על-פי מפתח של 1.22 שעה לכל כיתה.    

הקטנת מספר התלמידים בכיתה:

רפורמת הכיתה הקטנה תפעל בשנה"ל תשע"ח בכיתה ג' בהתאם למתכונת שפעלה בשנה"ל תשע"ז. בכל שנה תיתוסף שכבת גיל נוספת עד ליישום מלא בשנת תשפ"א). בכיתות אלו מדד גודל הכיתה ינוע בין 32-34 תלמידים בכיתה.