מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

21 חיזוק בעלי תפקידים בבית-הספר

חיזוק מעמד בעלי התפקידים בבית-הספר לקידום הלמידה המשמעותית

 • המוסד החינוכי מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות ארגונית מתאימה, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות הכוללת פיתוח מקצועי פנים בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית אודות איכות ואפקטיביות תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי
 • צוות החינוך חש שותף לתפיסת הלמידה המשמעותית, שולט ברכיביה ועושה בה שימוש
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים
 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • האם קיים בבית-הספר תהליך של ביסוס והעצמה של דרג ביניים, המסוגל להובלת תהליכי עומק לימודיים וחברתיים?
 • עד כמה דרג הביניים חש מוביל ושותף בקידום התרבות של למידה משמעותית בבית-הספר? עד כמה שאר הצוות מקבל ומקדם את ההובלה?
 • עד כמה מעורבים סוכני השינוי ואנשי הצוות בתהליכים אסטרטגיים (תכנון, צוותי חשיבה, סיוע לעמיתים, קידום למידה משמעותית)?
 • באיזו מידה קיימות סדירויות של למידה-הוראה מתמדת של דרג הביניים בתוך בית-הספר?
 • האם צוות ההנהלה מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה פדגוגית מעבר למערך התפקידים הקיים בבית-הספר?

תרבות ארגונית

 • למסד שגרות וסדירויות במערכת השעות, המאפשרות מסגרות למידה ועבודה משותפות של צוותים מגוונים בבית-הספר בהובלת דרג הביניים.
 • להבנות בבית-הספר מערך מינויים לתפקידים.
 • לשלב מורים מומחים ומנהיגים בתכנית "מורים מובילים".
 • למנות רכז הערכה בית-ספרי, המסייע בהצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.[1]

הוראה-למידה-הערכה

 • לבסס קהילות מקצועית לומדות בית-ספריות המונהגות  על-ידי כוחות פנים
 • לפתח מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים המאפשרים שיתופיות ויחסים בין אישיים, פיתוח מיומנויות חקר ולמידה עצמית
 • לפתח וליישם יחידות הוראה המכוונות לפיתוח תפקודי לומד בכל תחומי הדעת
 • לפתח את פרקטיקות ההוראה הלמידה והערכה של המורים בהתבסס על ממצאי הערכה ונתונים בית-ספריים בהיבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים
 • להעמיק את הידע המקצועי של צוות החינוך בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה, ובכללם הערכה בסביבה דיגיטלית.

פיתוח מקצועי

 • לפתח התמחויות שונות בפדגוגיה גנרית ובהתאמה הדיסציפלינרית בקרב צוות החינוך ובעלי התפקידים.
 • לשלב מורים מנהיגים מבית-הספר בתוכנית "מורים מובילים". 
 • לשתף את המורים בקביעת יעדים אישיים וקבוצתיים לתהליכי למידת הצוות.
 • להתבונן בתוצרי הלמידה של התלמידים בשגרת ההוראה ולהעריך את התקדמותם.
 • לבנות גרעין בית-ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים, המהווה סוכן שינוי מעורר השראה בקרב חברי הצוות הבית-ספרי.

לעודד תהליכי פיתוח מקצועי של בעלי תפקידים באמצעות קורסים פנים אל פנים, מקוונים, בלמידה עצמית או משולבת.

תרבות ארגונית

 • לבסס בעלי תפקידים לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים בבית-הספר לחינוך רגיל.    
 • למנות בכל בית-ספר מורה אחראי לנושא "למידה ולב", המטמיע ערכי למידה משמעותית ברוח "לב לדעת" –
 • לעודד תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי "מעגלי חמד - קהילה לומדת".
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • במסגרת הפיתוח המקצועי הבית-ספרי מפותח ומיושם ידע פדגוגי, הנשען על כוחות פנימיים בבית-הספר.
 • שיפור באיכות תהליכי הוראה-למידה-הערכה
 • מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי.
 • בבית-הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי התפקידים.
 • דרג הביניים וצוותי ההוראה יוזמים ומחדשים דרכי הוראה והערכה וצוות ההוראה מרגיש בנוח לפנות לבעלי התפקידים להתייעצות.
 • מאיצים בחינוך - 1280תכנית "מאיצים בחינוך" פונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך.
 • איחוד מול ייחוד - 2792 מודל מקוון ללמידה משמעותית של נושאים רוחביים, המותאמים לכל תחומי הדעת.
 • אל"ה -איתור אבחון למידה והערכה - 686 תכנית התערבות במקצועות רבי מלל במטרה לקדם תלמידים מתקשים שאותרו באמצעות מבדק עמי"ת. התכנית מכוונת ליצירת תרבות עבודה פדגוגית, חינוכית וארגונית בבית הספר, בעזרת בניית תהליכי הוראה-למידה-הערכה
 1. חלופה: למנות רכזים על-פי צורכי בית-הספר לצורך הצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך