מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד גני

שפה ואוריינות בגן הילדים

יעד ארוך לדוגמא


  • מממש את כישוריו והישגיו הלימודיים בצורה מיטבית.
  • מתנסה במיומנויות המאה ה-21: יצירתיות, אינטליגנציה רגשית, עבודה בסביבה משתנה ועבודת צוות .
דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
שימוש בכלי "מבטים" למיפוי קבוצת הילדים לפי צורכי למידתם. היכרות עם צורכי הלמידה של כל ילדי הגן עד חודש דצמבר.
בניית תכנית עבודה שנתית, המבוססת על כלל תכניות הלימודים, לרבות חומרים כתובים ותכניות האגף. קיימת תכנית לימודים מותאמת לצורכי הגן ובה הלימה בין צורכי למידת הילדים בגן לבין דגשי התכנית.
בחירת שלושה תפקודי לומד מרכזיים לפחות כמיקוד לאורך השנה. יש ביטויים ושימושים בקרב הילדים בהטמעת תפקודי הלומד שנבחרו בתכנית העבודה.
הערכה של התכנים והתפקודים במחצית השנה ושל תרומתם לילדים. עדכון או שינוי תכנית העבודה האישית והקבוצתית בהתאם לצורכי הגן.
חינוך מיוחד: שיתוף הצוות, ההורים והילדים (במידת האפשר) בקידום יעדי התכנית האישית, לרבות יעדים לקידום תפקודי לומד. מעקב אחר יישום התכנית הגנית והאישית על-ידי הגננת
  • לפעול בהלימה מרבית לתכניות החינוך הרגיל באשכולות הליבה, תוך התאמת ההוראה למאפייני הילדים.
  • לשלב בתכנית הגנית נושאים רלוונטיים מתחומי ההכנה לחיים לקידום תפקוד עצמאי ואוטונומי בחיי היומיום, כחלק מתחומי הליבה של החינוך המיוחד.
  • לקיים תהליכי הוראה למידה ברוח משנת החמ"ד.