כלי לתעדוף מדדים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
(הופנה מהדף כלי לתיעדוף מדדים)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כלי זה נועד לסייע למנהל החטיבה העליונה למפות את מדדי "התמונה החינוכית" של בית הספר, לתעדף את המדדים התובעים מאיתנו עבודה לשיפור, ולהתקדם משם לתכנון תוכנית עבודה.

הכלי מורכב משני חלקים: מיפוי ותעדוף. ראשית, נרצה למלא את כלל הנתונים על מדדי התמונה החינוכית בחלק הימני של הטבלה. המיפוי נותן לנו תמונת מצב של בית הספר ביחס לקבוצת הדומים לו. כבר במילוי חלק זה נוכל "להרגיש בבטן" את המדדים הדורשים שינוי, אך מומלץ לנסות לקיים בחירה מושכלת של תעדוף המדדים אשר עבורם יכתוב צוות בית הספר תוכנית עבודה. מרגע זה נעשה כמה הבחנות:

1.    אדומים/ירוקים – מדדים שבהם בית הספר מצליח פחות/יותר מאשר קבוצת הדומים, או ביחס לעצמו (מגמת ירידה/עלייה).

2.    חשיבות אסטרטגית – עד כמה המדד חשוב להתקדמות בית הספר במדדים אחרים? האם המדד דורש התייחסות אסטרטגית ארוכת טווח?

3.    ישימות – האם בית הספר מסוגל להשיג שיפור במדד זה, בהתחשב ביכולות הקיימות בבית הספר? האם מצבנו במדד זה תלוי בבית הספר או בגורמים חיצוניים עליהם אין לנו השפעה?

יש לתת ניקוד 1–5 לכל הבחנה כזו, ולבסוף נכפיל את המספרים בכל שורה ונסכם. כעת נסמן את שלושת המדדים הגבוהים ונתעדף אותם בכתיבת תוכנית העבודה.

מתחת לטבלה מופיעות שאלות מכווינות נוספות, שיסייעו בידינו לבחור את המדדים שרצוי שייכנסו לתוכנית העבודה השנה.

הורדת כלי למיפוי ותעדוף מדדים לתכנון תכנית העבודה

חזרה לכלי ניהול