מדריך למתכנן: ועדה מלווה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ההערכה במוסדות החינוך תלווה על-ידי הוועדות המלוות ביסודי ובעל-יסודי, או על ידי המפקח הכולל במוסדות שלא קיימת בהם עדיין ועדה מלווה.

מטרת הוועדה המלווה היא כפולה:

1. מיסוד והעמקה של תהליך ההערכה – הצורך לייצר תמונה בהירה לשותפים הרחוקים יותר מאפשר ליצור תמונה בהירה כזו גם לעצמכם. הצגה זו תאפשר העשרה ובחינה רב-ממדית של הנעשה בבית הספר מזווית מערכתית ורשותית, אשר בידה להפרות את הלמידה וממצאיה.

2. הבנה מעמיקה של צורכי בית הספר–  כדי שהרשות והמחוז יוכלו לסייע בחיזוק המוסד החינוכי ובשיפורו, על שני הצדדים לייצר שיח אודות ההישגים של בית הספר והצרכים שהוא מזהה במהלך העבודה. הדיון אחר ביצוע התכנית מהווה ערוץ מתאים.

ההצגה בוועדה

ביחס לכל יעד מומלץ לבחון ולהציג:

(1) הצגת תמונת מצב כללית של היעד (תכנון מול ביצוע ותוצאות) – בהתבסס על נתונים, מדדים ופעולות תומכות.

(2) חסמים או גורמים מעכבים, אם יש, בקידום היעד.

(3) פעולות מרכזיות להמשך קידומו של היעד בהתבסס על מצב היעד וחסמיו.

צוות הפיקוח יגיע לוועדה עם נתונים תומכים כדי להפרות את הדיון.

פורמט מסייע למעקב אחר תכנית העבודה

את המעקב אחר תוכנית העבודה ניתן לעשות במגוון דרכים. כשלב ראשון מומלץ לבחון עד כמה עמדנו במשימות המרכזיות לכל אחד מהיעדים שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך. נוסף על כך ניתן להיעזר בשאלות המנחות שיש בכל אחד מהיעדים. לאחר מכן, יש לבחון את השגרות והמנגנונים להטמעת היעד ולנתח את החסמים והגורמים המעכבים לקידומו.

בסופו של התהליך, יש לגבש המלצות להמשך כיווני הפעולה לקידומו של כל אחד מיעדי המוסד החינוכי.

חזרה לשלב 5 - הערכה, מעקב ובקרה

חזרה למדריך למתכנן