ממיפוי לתכנון: כלי לתיעדוף מדדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


כלי למיפוי ותעדוף מדדים לתכנון תכנית העבודה

כלי זה נועד לסייע למנהל החטיבה העליונה למפות את מדדי "התמונה החינוכית" של בית הספר, לתעדף את המדדים התובעים מאיתנו עבודה לשיפור, ולהתקדם משם לתכנון תכנית עבודה.

הכלי מורכב משני חלקים: מיפוי ותעדוף. ראשית, נרצה למלא את כלל הנתונים על מדדי התמונה החינוכית בחלק הימני של הטבלה. המיפוי נותן לנו תמונת מצב של ביה"ס ביחס לקבוצת הדומים לו. כבר במילוי חלק זה תוכלו "להרגיש בבטן" את המדדים הדורשים שינוי, אך אנו מציעים לנסות לקיים בחירה מושכלת של תעדוף המדדים אשר עבורם יכתוב צוות ביה"ס תכנית עבודה. מרגע זה נעשה מספר הבחנות:

  1. אדומים / ירוקים – מדדים בהם בית הספר מצליח פחות/יותר מאשר קבוצת הדומים, או ביחס לעצמו (מגמת ירידה/עליה)
  2. חשיבות אסטרטגית – עד כמה המדד חשוב להתקדמות בית הספר במדדים אחרים? האם המדד דורש התייחסות אסטרטגית ארוכת טווח?
  3. ישימות – האם ביה"ס מסוגל להשיג שיפור במדד זה, בהתחשב ביכולות הקיימות בבית הספר? האם מצבנו במדד זה תלוי בבית הספר או בגורמים חיצוניים עליהם אין לנו השפעה?

יש לתת ניקוד 1-5 לכל הבחנה כזו, ולבסוף נכפיל את המספרים בכל שורה ונסכם. כעת יש לסמן את שלושת המדדים הגבוהים ולתעדף אותם בכתיבת תכנית העבודה.

מתחת לטבלה מופיעות שאלות מכווינות נוספות, שיסייעו בידיכם לבחור את המדדים שרצוי שייכנסו לתכנית העבודה השנה.

קובץ